Rakušané odblokovali jednání o prvním silničním balíčku

Čtyři dny po zveřejnění nového návrhu rakouského předsednictví o vysílání řidičů, jeho obsah projednali čeští experti v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zástupci Svazu průmyslu, silničních dopravců a českých ministerstev o návrhu diskutovali s europoslankyní Martinou Dlabajovou.

Rakouské předsednictví zareagovalo na červnové odmítnutí kompromisní dohody o pravidlech pro vysílání řidičů ze strany Evropské parlamentu. V novém návrhu, předloženém 8. října 2018, Rakušané kompletně mění přístup k této problematice a odklání se od komplikovaného systému počítání dnů a hodin, kdy se na dopravce budou či nebudou vztahovat pravidla pro vysílání pracovníků.

Návrh reálně přistupuje k různým situacím v silniční přepravě (tzv. SPLIT přístup), spravedlivěji vychází vstříc obavám některých členských státu z nekalých praktik a zároveň umožní dopravcům plně využít jejich přepravní kapacity. Rakouské předsednictví přichází s výjimkou pro tranzit a bilaterální mezinárodní přepravu. V rámci tzv. kolečka, může přepravce, pokud se neodchýlí od geografické osy, na cestě tam i zpět dvakrát provést nakládku či vykládku zboží.

dlabajova kulaty stul2

Kabotáž, která zůstává pro většinu zemí citlivým tématem, zůstane v režimu pravidel o vysílání pracovníků. Obecně vzato se zdá rakouský návrh pro silniční dopravce dobrým východiskem, zachovává větší flexibilitu, pokud jde o rozvržení a kumulaci dob odpočinku a podporuje návrat vozidla i řidiče po čtyřech po sobě následujících týdnech na základnu, čímž chrání trh proti tzv. nomádům. Reálněji se staví k přespávání v kabinách a navrhuje postupnou modernizaci stávajících odstavných ploch a parkovišť následovanou rozšiřováním stávající evropské silniční infrastruktury. Rakušané přišli s myšlenkou přechodného období pro vybavení vozidel digitálními tachografy (re-fitting), a posilují spolupráci členských států efektivnějším využíváním Informačního systému pro vnitřní trh.

dlabajova kulaty stul1

Cílem jednání na Svazu průmyslu bylo analyzovat návrh rakouského předsednictví, zvážit možnosti a argumenty pro ještě větší flexibilitu v oblasti mezinárodní přepravy (cross trades, rozšíření geografické osy apod.), či delší přechodné období pro přechod na digitální tachografy. Časový plán projednávání je velmi napnutý, jednání v Radě už začala. Konečný návrh textu by měl být projednán na výboru stálých zástupců 14. listopadu 2018 a Rada by ho měla schválit 3. prosince 2018. Příprava zprávy v Evropském parlamentu vzhledem k předchozímu vývoji bude tentokrát ještě komplikovanější. Optimální by byl přesun plánovaného hlasování v Evropském parlamentu z listopadu na prosinec 2018.

Jan Stuchlík
kategorie Doprava