Rozvoj umělé inteligence se zintenzivní

Platforma pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a dopravy ČR, která zahrnuje zástupce byznysu, akademické sféry a státní správy, se bude aktivně podílet na přípravě a naplňování národní strategie pro rozvoj umělé inteligence. Česko ji má zpracovat do poloviny letošního roku. Ke vzniku národních strategií vyzvala Evropská komise členské státy EU v Koordinovaném plánu v oblasti umělé inteligence, který vydala loni v prosinci.

Účast Svazu průmyslu na přípravě strategie zaručuje memorandum o spolupráci, které dnes uzavřely Platforma pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a dopravy ČR s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, Úřadem vlády a ministerstvem průmyslu a obchodu.

Umělá inteligence je klíčovým nástrojem pro rozvoj českého byznysu, zvyšování jeho konkurenceschopnosti a pro růst přidané hodnoty tuzemských výrobků a služeb. Specializovaná umělá inteligence už dnes pomáhá překládat texty, hledat nejrychlejší cesty do zvolené destinace nebo umožňuje lékařům přesněji diagnostikovat nemoci. Firmám dokáže ušetřit peníze a zlepšovat využívání výrobních kapacit díky včasnému odhalování poruch výrobních zařízení.

„Dnešním podpisem Memoranda prohlubujeme dlouhodobou a úspěšnou spolupráci v oblasti digitální ekonomiky, jednotného digitálního trhu a nových technologií, kterou se nám společně se zástupci státní správy podařilo v minulých letech navázat. Podpis Memoranda považuji za ocenění práce svazové Platformy pro umělou inteligenci, která je v této oblasti již delší dobu aktivní. Zaměříme se zejména na návrhy týkající se regulace umělé inteligence, na otázky spojené s etikou, vzděláváním, či přístupu k datovým zdrojům. Budeme se věnovat, i přípravě podniků a pracovní síly na využívání AI. Ve všech jmenovaných oblastech může Platforma poskytnout užitečné know how,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.
podpis AI web
Memorandum navazuje na klíčové dokumenty Evropské unie, zejména na Sdělení Evropské komise “Umělá inteligence pro Evropu” z dubna 2018 a na Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence z prosince 2018, kde Evropská komise ve spolupráci s členskými státy EU popsala osm základních priorit pro aktivity v oblasti umělé inteligence.

Klíčovou oblastí pro spolupráci bude příprava národní strategie ČR k umělé inteligenci

„Jednou ze zásadních částí strategie k umělé inteligenci je i oblast investic a výzkumu a vývoje, je proto nezbytně nutné vést širokou diskusi se všemi subjekty v ČR a zaměřit se právě na podporu a rozvoj center excelence. Předvídá to koncepce Digitální ekonomika a společnost, která je součástí programu Digitální Česko,“ dodává náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro technologie 4.0 Petr Očko.

„Potřebujeme rychlou a koordinovanou výměnu informací, abychom mohli efektivně naplnit jednotlivé cíle programu Digitální Česko a aby se Česká republika stala lídrem v provádění umělé inteligence na evropské a mezinárodní úrovni,“ dodává Vladimír Dzurilla, zmocněnec pro IT a digitalizaci.

Evropská unie by měla podle Evropské komise v příštím desetiletí na rozvoj umělé inteligence dávat z veřejných a soukromých zdrojů 20 miliard eur ročně. Cílem je, aby se Evropa zařadila jako lídr v oblasti umělé inteligence po bok Spojených států a Číny. Národní strategie pro umělou inteligenci mají vytvořit základ pro koordinovanou celoevropskou spolupráci.

„Přijetí národní strategie nám poskytne jasný rámec ohledně našich cílů a priorit jak na národní, tak i evropské úrovni. Vítáme tak tuto spolupráci, která nám pomůže při formování příslušných pozic České republiky v oblasti umělé inteligence,” dodává Zbyněk Smetana, ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU na Úřadu vlády.

Platforma pro umělou inteligenci vznikla při Svazu průmyslu a dopravy ČR na začátku roku 2018, je otevřená a sdružuje subjekty z firemní, akademické i státní sféry. Platforma navrhuje konkrétní možnosti využití umělé inteligence, vyjadřuje se k legislativnímu ukotvení a etické stránce jejího využívání a zakotvení v každodenním životě a tím i zabraňuje jinak nevyhnutelnému snížení konkurenceschopnosti českého průmyslu.

aDSC 0024-web

Celé memorandum zde.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy