Růst mezd v kaplickém extrunetu dorovnal inflaci

Tarifní mzdy ve společnosti extrunet Kaplice, dříve ps-ECO, letos vzrostou minimálně o výši loňské inflace, tedy cca o 3,2 procenta. Nejméně o šest korun za hodinu práce každému zaměstnanci v dělnických profesích a o tři procenta u technicko-hospodářských zaměstnanců. Další navýšení pevné složky mzdy se bude lišit podle pracovního zařazení. Shodlo se na tom vedení firmy s vyjednavači Odborového svazu KOVO. Odborářům se tak i v této relativně malé firmě s průměrně 45 zaměstnanci podařilo dosáhnout na minimální hranici svých mzdových požadavků a zachovat zde dosavadní výši reálných příjmů.

„Základním principem a cílem kolektivního vyjednávání je udržení reálné mzdy, to znamená zajištění smluvní garance růstu nominální mzdy alespoň ve výši předpokládané inflace. To se nám v naprosté většině firem dlouhodobě daří. V řadě firem bez přítomnosti odborů mzdy často stagnují, což v důsledku inflace znamená pokles reálných příjmů,“ uvedl Jiří Řihout, předseda Základní organizace OS KOVO, který zaměstnance společnosti Extrunet Kaplice zastupuje.

Průměrná míra inflace, vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2020 proti průměru roku 2019, dosáhla 3,2 procenta, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v roce 2019. Byla to nejvyšší průměrná roční míra inflace od roku 2012. Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly v roce 2020 shodně o 3,2 procenta.

„Součástí nové kolektivní smlouvy je současně zvýšení příplatku na penzijní připojištění o 100 korun z 1 300 na 1 400 korun. Stravovací paušál 72 korun denně zde navíc mohou získat i ti, kteří z objektivních důvodů nevyužívají závodní stravování,“ sdělil Řihout a dodal: „Nová kolektivní smlouva zohledňuje ve všech ohledech jak zájmy zaměstnanců, tak zaměstnavatele s ohledem na jeho aktuální možnosti. Velice si cením toho, že se firma nesnažila argumentovat růstem mezd vázaným na zrušení superhrubé mzdy“.

Ke zrušení superhrubé mzdy došlo k 1. lednu 2021 a pro zhruba čtyři milióny zaměstnanců to podle výše příjmů znamená, že v jejich peněženkách končí po výplatním termínu o několik set až tisíc korun měsíčně navíc. Minimální mzda současně vzrostla o 600 na 15 200 korun.

„Naši rakouští vlastníci na tyto podmínky přistoupili i proto, že loňské hospodaření dopadlo s ohledem na koronakrizi velmi dobře a slušně se vyvíjí i letošní rok. Pomohlo také to, že valorizace inflace je v Rakousku běžnou záležitostí,“ řekl vedoucí provozu extrunet s.r.o. Kaplice Eduard Stráský. Firma si je podle něho také dobře vědoma toho, že si nemůže vzhledem k nedostatku lidí na trhu práce dovolit ztrácet zaměstnance. „Samozřejmě se nemůžeme srovnávat se mzdovou úrovní v Rakousku, ale firma přidává pravidelně řadu let za sebou,“ dodal Stráský. Výhodou extrunetu je i malý kolektiv a pestrá, kreativní práce bez striktních norem.

„Jsem si jistý, že podoba nové kolektivní smlouvy vyváženě zohledňuje ve všech ohledech jak zájmy, zaměstnanců, tak zaměstnavatele. Nevidíme do budoucna a těžko odhadneme, co nás čeká. Realitou ale je, že strojírenské podniky, přes výkyvy na světových trzích, mají často víc zakázek než lidí na jejich realizaci. Rozhodně tak není doba, na mzdová omezení. Míra inflace je tedy spodní, nepřekročitelnou hranicí při uzavírání nových kolektivních smluv,“ zhodnotil výsledky kolektivního vyjednávání v extrunetu zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Janoušek. Stagnující mzdy totiž v důsledku inflace znamenají pokles reálných příjmů a kupní síly zaměstnanců.

___________
Společnost extrunet s.r.o. Kaplice, stoprocentně vlastněná rakouskými majiteli, byla na jihu Čech založena před dvaceti lety a až do loňska zde působila pod značkou ps-ECO. „Rodinná firma“ s průměrně 45 zaměstnanci je známa v mnoha zemích světa jako konstruktér a výrobce technologií pro extruzní vytlačování plastů. Mezi její zákazníky patří firmy vyrábějící různé plastové profily, například k výrobě plastových oken, lišt, okapů a podobně.