RVVI schválila program TREND na podporu VaVaI

Svaz vítá, že RVVI schválila nový program TREND. RVVI zároveň po mnoha diskusích potvrdila také jeho implementační orgán. Implementaci programu bude zajišťovat Technologická agentura ČR. Program TREND připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu by měl být pro následující roky stěžejní národní podporou průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Svaz doufá v rychlé přijetí vládou, aby první veřejná soutěž mohla být vyhlášena již v první polovině roku 2019 a nedošlo k přerušení financování podpory průmyslového výzkumu a vývoje.

Nezbytné a zásadní bude nastavení implementačního procesu podle uzavřené dohody mezi MPO a TA ČR. Svaz je proto vyzývá, aby ve vzájemné spolupráci co nejdříve a důkladně zajistily podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení první soutěže a následnou realizaci programu včetně jeho vyhodnocení. Musí se proto upravit informační systém TA ČR, připravit první veřejná soutěž včetně hodnoticích kritérií a metodických postupů. Důležitý je také vznik odborného poradního orgánu a metodiky pro monitorování a evaluaci programu. Program musí být rovněž zajištěn po organizační a personální stránce, aby byla dána stabilita jeho implementace.

Jelikož se jedná o nový typ implementace, která si vyžádá součinnost TA ČR a MPO, Svaz žádá vrcholné představitele TA ČR, MPO a RVVI o zajištění podmínek pro realizaci programu tak, aby začal fungovat včas a bez problémů pro žadatele. Svaz, který již nyní například předkládá TA ČR náměty na zlepšení, situaci bude nadále sledovat a je připraven poskytnout spolupráci. Bude také požadovat od TA ČR, aby dostatečně reflektovala potřeby průmyslu a žadatelů a měla maximálně vstřícný přístup ke svým klientům.

Program TREND je plánován s celkovými prostředky ve výši 14 mld. Kč (z toho se státní podporou 9 mld. Kč) na 8 let jeho trvání. Hlavním cílem programu bude zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti jak podniků již realizujících výzkum a vývoj, tak těch, které s těmito aktivitami začínají.

kategorie Z hospodářské politiky