S Babišem o platbách za státní pojištěnce, odměnách a lázeňských pobytech

Ve čtvrtek 27. května se na Úřadu vlády sešli s premiérem Andrejem Babišem a náměstkyní ministra zdravotnictví Helenou Rögnerovou předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel. Na jednání otevřeli několik témat.

Zvýšení plateb za státní pojištěnce

V prvním bodě jednali o platbách za státní pojištěnce.

Odbory zdůraznily nutnost dostupného zdravotnictví, která se plně projevila v období pandemie COVID-19. Připomněly, že i díky loňskému zvýšení plateb za státní pojištěnce zdravotnictví vše ekonomicky zvládá. Nicméně období, které máme před sebou, nebude jednoduché, je nutné dohnat odloženou zdravotní péči, nevíme, co je před námi. Odboráři také připomněli jejich dlouhodobý požadavek, aby stát platil za své pojištěnce stejné odvody, jako platí osoby bez zdanitelných příjmů. Ze všech uvedených důvodů proto navrhují, aby stát v příštím roce zvýšil platby za státní pojištěnce o 500 Kč.

Premiér Andrej Babiš připomněl ekonomickou situaci a mimořádné výdaje v souvislosti s pandemií COVID-19.

Náměstkyně Helena Rögnerová sdělila, že je nutné obnovit rezervy zdravotních pojišťoven. Na tuto argumentaci reagovali oba zástupci odborů.

Předseda LOK-SČL Martin Engel připomněl premiérovi jeho slova o nutnosti stabilizace zdravotnictví a zdravotníků. Řečnicky se zeptal, kdy jindy, když ne teď.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková podpořila argumentaci Martina Engela a přidala dovětek k vytváření rezerv. Odbory vždy požadovaly, aby se vybrané finance použily ve prospěch pacientů a na zaplacení zaměstnanců. Peníze na účtech zdravotních pojišťoven slouží jen pojišťovnám. Ekonomicky si systém stále stojí dobře, pokud se navýší platby za státní pojištěnce, tak odbory budou požadovat, aby se využily ke způsobu svého určení. Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven upravuje zákon a není nutné, aby byly vyšší. Stávající nejistota nepřispívá ani jednání o úhradové vyhlášce a potažmo také o možném navýšení platů a mezd. Žitníková také připomněla, že termín pro navýšení je dán legislativně, a proto je nutné, aby vláda rozhodla co nejdříve.

Premiér Andrej Babiš sdělil, že za něho odpovídající částka zvýšení plateb za státní pojištěnce činí 200 Kč a že se bude dál jednat.

Mimořádné odměny

V druhém bodě se účastníci jednání vrátili k mimořádným odměnám.

Odbory poděkovaly vládě za vyčlenění finančních prostředků na odměny a sdělily, že v nemocnicích již vyplacení odměn probíhá, vše je v pořádku.

Předsedkyně Žitníková upozornila, že je velký problém v ambulantním sektoru. Většina zdravotnických zařízení, a dokonce zdravotních pojišťoven, neplní zákonem uložené povinnosti. V přílohách smluv nejsou uváděni zdravotničtí pracovníci, a proto nelze velkou část finančních prostředků ze zdravotních pojišťoven na odměny vyplatit. Situace je natolik závažná, že pokud by se nepřijalo řešení, tak téměř dvě třetiny zdravotníků žádné odměny neobdrží.

Odbory navrhují, aby Ministerstvo zdravotnictví připravilo rychlou novelu kompenzační vyhlášky, kde se doplní, že pro účely výplaty finančních prostředků na odměny zdravotníků lze mimo přílohy č. 2 využít také data Národního registru zdravotnických pracovníků.

Premiér Andrej Babiš s návrhem souhlasil, zprocesuje Ministerstvo zdravotnictví, vyřídí paní náměstkyně Helena Rögnerová.

Lázeňská léčba pro zdravotníky

Další bod jednání se týkal dořešení poukazů na lázeňskou léčbu pro zdravotníky.

Předsedkyně Žitníková informovala o problémech s veřejnou podporou pro lázně a zdůraznila, že se v případě zdravotníků nejedná pouze o benefit, ale také o systémové opatření, které má preventivní charakter. Zdravotníci z nemocnic jsou po dlouhém boji s pandemií nemoci COVID-19 vyčerpaní, a to jak fyzicky, tak psychicky. Je nutné jim pomoci zvládnout nahromaděný stres a fyzické přetažení. Lázně jako součást léčebné a preventivní péče jsou tím nejlepším způsobem pomoci.

Odbory na jednání s premiérem dohodly, že vouchery na lázně budou procesované přes dotační titul Ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti, kdo má nárok, již byly stanoveny, změní se pouze způsob výplaty peněz.

***

Důležité je i další projednávané téma – možnost rozšířit kapacitu středních zdravotnických škol. Také zde se našla cesta ve vztahu ke konkrétním zařízením.

Jednání s premiérem Babišem bylo věcné a konstruktivní a mimo konsensu k navýšení plateb za státní pojištěnce všechny strany dospěly ke shodě. O navýšení plateb za státní pojištěnce se bude dál jednat.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR