Sama EU úkol zabránit změnám klimatu nezvládne, uvedl premiér Babiš na klimatickém summitu OSN v Glasgow

Andrej Babiš s britským premiérem Borisem Johnsonem a generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem, 1. listopadu 2021. Zdroj: COP26.
Andrej Babiš s britským premiérem Borisem Johnsonem a generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem, 1. listopadu 2021. Zdroj: COP26.
Premiér Andrej Babiš v pondělí 1. listopadu 2021 vystoupil s projevem na summitu OSN o klimatické změně COP26 v Glasgow. S ostatními lídry diskutoval o závazcích a opatřeních ke zmírnění dopadů klimatické změny, které státy přijímají, i o tom, jaká opatření bude nutné přijmout v budoucnosti. Českou republiku na klimatickém summitu zastupoval také ministr životního prostředí Richard Brabec.

Český premiér na konferenci vystoupil na plenárním zasedání hlav států a předsedů vlád v rámci prvního dne konference, kde přednesl za Českou republiku postoj k opatřením a politikám, kterými svět bojuje s klimatickou změnou a na podporu zmírnění jejích dopadů. Celé znění projevu předsedy vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/andrej-babis-pro-jednotlive-clenske-staty-je-zcela-zasadni-zvolit-si-vlastni-energeticky-mix-k-dosazeni-uhlikove-neutrality-191507/.

„Česká republika svůj závazek dokonce přeplňuje, takže my už jsme se minulý rok dostali na čtyřicetiprocentní snížení emisí skleníkových plynů vůči roku 1990. Problém je, že pokud má Evropa z celkových emisí jen devět procent, Čína 25 procent a Spojené státy třináct procent, tak samozřejmě asi sami coby EU tento úkol zabránit klimatickým změnám nezvládneme, uvedl český premiér.

Klimatická konference je 26. konferencí stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP26) a zároveň 16. zasedáním smluvních stran Kjótského protokolu a třetím zasedáním smluvních stran Pařížské dohody. Cílem konference je očekávané navýšení národních závazků v boji s klimatickou změnou a jasná deklarace záměru dosáhnout uhlíkové neutrality všemi zúčastněnými stranami, stejně jako mobilizace finančních prostředků, aby mohlo být tohoto cíle dosaženo.

„Hlavním problémem je, že ten největší znečišťovatel není přítomen, a to je Čína. Čína v podstatě oznámila, že nejen že nebude snižovat emise, ale dokonce do roku 2030 je bude navyšovat. Otevírá nové hnědouhelné elektrárny a mluví o závazku někde v roku 2060. Evropa je vlastně jediný kontinent, který plní své závazky z klimatické konference v Paříži, prohlásil Andrej Babiš.

Podle českého premiéra je Evropa jediným kontinentem, jenž vyvíjí obrovské úsilí na ochranu klimatu, které se ale negativně promítá do její ekonomiky, cen energií, do zaměstnanosti. „Z mého pohledu konference nepřinesla nic nového. Stanoviska jsou stále stejná.Jsou to apely na všechny státy světa, ale ne všichni se zkrátka snaží jako Evropa. Evropa si musí říci, do jaké míry ta opatření, která se mají diskutovat, poznačí její konkurenceschopnost vůči Spojeným státům, vůči Číně, vůči ostatním zemím,“ konstatoval A. Babiš.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce si Česká republika dala za cíl snížit emise CO2 do roku 2020 o 20 procent oproti roku 2005. To jsme splnili a jsme na velmi dobré cestě splnit i cíl snížení emisí o třicet procent do roku 2030. Zdůrazňuji oproti roku 2005. Kromě toho plníme náš cíl oproti roku 1990, kdy už jsme náš cíl roku 2030 splnili o takřka deset let dříve, takže se nemáme za co stydět,” připomněl ministr Richard Brabec. „Jsem naprosto přesvědčen, že to, co máme ve své moci, je adaptace. Přizpůsobení se změnám klimatu. V tom samozřejmě nehraje roli ani Čína ani Rusko ani Spojené státy, tady si můžeme pomoct sami. A naše vláda udělala doslova desetitisíce konkrétních adaptačních opatření na to, jak zadržet vodu v krajině, jak sázet stovky milionů stromů. A to je ta cesta,” podotkl Richard Brabec. Česká republika podle něj musí být připravena na změny klimatu, které nepochybně přijdou a které se už dnes dějí, a to je úkol i pro příští vládu.

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil zahájení klimatické konference na vysoké úrovni. Expertní diskuze budou probíhat až do 12. listopadu 2021. Původně se konference měla konat již v listopadu 2020, ale vzhledem k pandemii covidu-19 byla událost odložena.