Situace v OKD a odborech se stabilizovala

V pátek 17. března se po roce sešli v Dělnickém domě v Horní Suché členové Sdružení hornických odborů na XVII. sněmu SHO. Sněmu se zúčastnilo 39 delegátů a 12 hostů. Jednání řídil místopředseda sdružení Štefan Pintér a postupně se u řečnického pultu vystřídali diskutující, kteří delegáty seznámili s výsledky práce sdružení za období od posledního sněmu. Byl projednán a schválen rozpočet SHO na rok 2023 a zároveň delegáti schválili účetní závěrku za rok 2022. HGN se předsedy sdružení Jiřího Waloszka zeptal na jednotlivé body programu sněmu.

Přednesl jste zprávu o činnosti. Co se podle vás od minulého sněmu změnilo a co se povedlo? 
Na minulém sněmu jsem tuto zprávu začínal informací, že svou činnost ukončily dvě odborové organizace sdružené v SHO a došlo k významnému snížení členů, a to hlavně z důvodu postupného útlumu těžby v OKD. Letos to bylo mnohem optimističtější. Mohl jsem konstatovat, že situace se stabilizovala a velkou měrou se na tom opět podílelo OKD, které vlastně za poslední rok prodloužilo ve dvou rozhodnutích těžbu až do konce roku 2025. Přesto je situace pro naše členy složitá a opravdu nevíte, co se do budoucna stane. V SHO je dnes 9 odborových organizací, které působí u čtyř zaměstnavatelů. Každý podnik má jiné problémy, ale nikde to není úplně růžové. A pro si vážím práce všech, kteří vyjednali na rok 2023 navýšení mezd, které se blíží nebo je dokonce vyšší než předpokládaná inflace. 

Jak se dařilo vašemu sdružení v tak složitém roce hospodařit? 
Loňský rok byl náročný pro všechny, vysoká inflace zvedla ceny všeho, co je k životu potřebné. Přesto jsme loni zůstali v zelených číslech a toho si velmi cením. Co bude letos, uvidíme.

 
Delegáti schválili rozpočet, jak jste přistupovali k jeho sestavení? 
Návrh rozpočtu vznikal koncem minulého roku. Rada připravila návrh, který je podobný tomu loňskému. Jediné, co jsme museli razantně navýšit, byly vstupy za nájem a služby, a to z důvodu jejich zvýšení. 

Na sněmu vystoupili také předseda a 1. místopředseda OS PHGN. Bylo jejich vystoupení pro delegáty přínosné? 
Samozřejmě, Rostislav Palička i Josef Zelenka nebyli jen hosty sněmu, ale přišli s jiným pohledem a pro většinu účastníků i s novými informacemi. Ať už ohledně dění na odborovém svazu, v odborovém hotelu Harmonie I v Luhačovicích nebo se situací v Sokolovské uhelné, kde Pepa Zelenka pracuje jako odborový předseda. Velice si vážím toho, že přijali pozvání na náš sněm a byli aktivními účastníky. 

Na sněmu vystoupil také svazový právník. O čem hovořil? 
JUDr. Antonín Těšík seznámil přítomné se situací v odborové legislativě a legislativě obecně, a zaznělo i pár slov o připravované důchodové reformě. Zájem delegátů byl značný. 

 

  • Zdroj: Článek vyšel v novinách Horník-Geolog-Naftař č.4/2023