Předběžná registrace na misi do Chile a Uruguaye

Ve dnech 3. – 10. června 2023 je plánovaná doprovodná podnikatelská mise ministra životního prostředí ČR Petra Hladíka do Chile a Uruguaye, kterou bude společně s kanceláří ministra organizovat Svaz průmyslu a dopravy ČR. Pokud vás daná oblast zajímá, můžete se k účasti předběžně zaregistrovat. Účast je doporučena především firmám z oblasti udržitelnosti, obnovitelných zdrojů energie, vodohospodářství, odpadového hospodářství, cirkulární ekonomiky, dřevozpracovatelského průmyslu či firmám působícím v oblasti geologie.

Součástí programu podnikatelské delegace, který je nyní v jednání, bude otevření českého stánku na uruguayském EXPO pro udržitelnost (EXPO URUGUAY SOSTENIBLE 2023), které se bude konat ve dnech 8. – 11. 6. 2023. Součástí budou i podnikatelská fóra a B2B jednání českých firem s jejich partnery v obou navštívených zemích, která zahájí pan ministr se svými protějšky. V jednání jsou i návštěvy technologických parků a vybraných firem za účasti české oficiální delegace včetně pana ministra a další program.

Rádi bychom vyzvali firmy, aby vyjádřily svůj předběžný zájem o účast v této podnikatelské delegaci. Účast na misi je doporučena především firmám z oblasti udržitelnosti, obnovitelných zdrojů energie, vodohospodářství, odpadového hospodářství, cirkulární ekonomiky, dřevozpracovatelského průmyslu, firmám působícím v oblasti geologie, ale i dalším.

  • V případě předběžného zájmu o účast na misi vyplňte prosím stručný formulář do 18. 4. 2023.

Účast je doporučena jak firmám, které již mají navázané vztahy a partnery v Latinské Americe a chtějí partnerství podpořit, tak i firmám, které se začínají o teritoria zajímat, stejně tak začínajícím podnikům a startupům. Účastnické firmy budou mít jedinečnou příležitost využít pozitivního vlivu politické delegace, která s sebou přináší možnosti setkání mj. s vrcholovým managementem chilských a uruguayských firem.

Členové podnikatelské delegace během cesty budou mít možnost:

  • Prezentovat své produkty/služby prostřednictvím B2B jednání, společného tištěného katalogu k misi a společných PPT prezentací na podnikatelských fórech / seminářích a matchmakingových akcích.
  • Seznámit se s povahou chilského a uruguayského trhu ve svém odvětví prostřednictvím návštěv relevantních institucí a podniků.
  • Předem si určit vytipované konkrétní firmy/subjekty, které mají zájem během cesty potkat.

V případě dotazů k této podnikatelské misi kontaktujte Helenu Kotkovou, manažerku vnějších vztahů SP ČR, na: hkotkova@spcr.cz

kategorie Podnikatelské mise a semináře