České firmy uvítají na Ukrajině státní podporu

„České firmy dokáží v mezinárodní konkurenci velmi dobře uspět, protože nabízejí kvalitní zboží a služby za konkurenceschopné ceny. Pokud však ostatní země nabízejí exportérům lepší státní podporu, jejich uplatnění se tím zhoršuje,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů v posledním vydání časopisu Moderní ekonomická diplomacie.

Loňský rok nebyl pro většinu českých firem vůbec jednoduchý. Pomohli jsme proto prosadit novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, který přinesl program EGAP Plus na podporu exportních firem zasažených konfliktem na Ukrajině. Ten umožnil poskytování záruk za úvěry klientů komerčních bank a současně rozšířil portfolio produktů České exportní banky a EGAP o podporu exportně orientovaných podniků.

Ani letošek nebude snadný, a aby podniky udržely krok se svými konkurenty, potřebují mít srovnatelné podmínky jako firmy v zahraničí.  Podnikatelé jsou na své riziko na Ukrajině aktivní i nyní. Po skončení války se chtějí zapojit do obnovy země a očekávají další příležitosti. České firmy dokáží konkurovat mezinárodním hráčům, bez srovnatelné státní podpory s jinými zeměmi se ale jejich vyhlídky podstatně zhoršují.

ČR musí využit i svou pozici, jako země, která má k Ukrajině blízko a pomohla a pomáhá v průběhu války. V současné době firmám, včetně těch, které mají s ukrajinským trhem dlouholeté zkušenosti, chybí zejména pojištění investic, majetku umístěného v zemi, tranzitu zboží a služebních cest. SP ČR jedná s Ministerstvem průmyslu a obchodu, aby k tomuto tématu urgentně svolalo jednání pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 58/1995 o státním financování a pojištění exportu. 

České firmy mají velký zájem zapojit se do rekonstrukce Ukrajiny a očekávají, že jim vláda v tomto nelehkém úkole bude pomáhat. Ekonomická diplomacie státu bude hrát klíčovou roli. Jedná se nejen o institucionální podporu (ZÚ Kyjev, CzechTrade Kyjev, atd.), ale zejména o finanční podporu (finanční záruky EGAP Plus, pojištění exportu a programy ekonomické diplomacie). Na proexportní aktivity a nástroje by proto vláda měla pamatovat při sestavování státních rozpočtů. Chápeme, že se Česko nachází ve složité rozpočtové situaci, ale právě podpora exportu přináší významný multiplikační efekt a vložené prostředky se vrátí násobně.

Dubnové vydání časopisu Moderní ekonomická časopisu najdete na webových stránkách MZV zde. Zmíněný článek pak na straně 11.