Školení PO v době nouzového stavu

V požární ochraně je školení PO zaměstnanců stanoveno přesnou lhůtou podle zákona o požární ochraně 3 a 2 roky. V době nouzového stavu nám propadá školení PO. Jak máme postupovat?
 
Za současné situace je plnění některých povinností složité, nicméně musíme konstatovat, že v současné právní úpravě v oblasti požární ochrany není ustanovení, o které by bylo možné v návaznosti na vládou vyhlášený nouzový stav opřít změnu v požadavcích na zajištění požární bezpečnosti. I za nouzového stavu musí být požadavky stanovené právní úpravou zajištěny, pokud nebude vládou nařízeno jinak. V případě školení zaměstnanců lze využít i jiné formy školení, např. e-learning nebo videokonferenci.
 
Upozorňujeme, že jde o stav k 26. 11. a je potřeba dále sledovat případné další kroky vlády.
 
  • Zdroj: BOZPinfo