Školní rok začíná ve výjimečné době

Výrazně změněné podmínky výuky čekají v novém školním roce na učitele, žáky, rodiče i všechny pracovníky škol. Názory školských odborů na tuto situaci Týdeníku Školství přiblížil František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.
 
Co chystají odbory pro školy a učitele s novým školním rokem?
Školské odbory pokračují ve svých aktivitách, pokud jde o další zlepšování platových poměrů ve školství. Jednáme s ministerstvem financí, ministerstvem školství i ministerstvem práce a sociálních věcí. Souvisí to i s přípravou státního rozpočtu na rok 2021, kde bude nutno řešit další finance na vybavení škol.
Pro odborové organizace je zpracován a zveřejněn nový vzor kolektivní smlouvy. Současně bedlivě registrujeme problémy související s covidem-19, na něž nás upozorňují naši členové, ale i nečlenové odborů, jejich podněty a požadavky. Odpovídáme na ně a projednáváme je s ministerstvem školství. Zároveň jednáme o možnosti uzavřít pro členy školských odborů smlouvu o poskytování právních služeb nejen v pracovní oblasti, ale i v občanskoprávních sporech.
 
Co vás ještě v současné době nejvíc zaměstnává?
Analyzujeme stav a vývoj členské základny školských odborů, průběžně poskytujeme právní pomoc jejich členům a připravujeme aktualizaci dokumentu České školství – co chceme.Věnujeme se také připomínkování návrhů legislativních změn novel zákonů, vládních nařízení a vyhlášek a průběžně také zlepšování informačního systému, vedení evidence členů, povinnostem vůči rejstříkovému soudu.
 
Ministerstvo školství vydalo pro školy manuál, jak se chovat v době koronavirové. Podporují odbory to, co manuál obsahuje?
Manuál je užitečným a využitelným dokumentem. Je přehledný, rozdělený na informativní, doporučující a závazné části. Nečekali jsme, že půjde o návod k řešení všech případů a problémů, které se ve školách mohou vyskytnout. To, co chybí, je řešení pro dětské domovy, velmi okrajově jsou řešeny mateřské a střední školy. Postup ministerstva školství byl na programu porady s předsedy KROS, OROS a profesních sekcí, za účasti náměstka ministra školství Karla Kováře. Školské odbory považují za nutné, aby ministerstvo školství pohotově reagovalo na nové skutečnosti, efektivně spolupracovalo s ostatními ministerstvy a zajistilo dobré fungování své konzultační linky pro školy.
 
Kde je hlavní rozpor mezi odbory a ministerstvem školství v ochraně učitelů?
Nevím, zda to nazvat rozporem, ale máme požadavek, aby byly pohotově řešeny, třeba formou právního výkladu, některé problémy v ochraně učitelů, například roušky jako ochranné prostředky, posouzení nákazy jako nemoci z povolání, jednoznačné vymezení rizikové skupiny zaměstnanců a možnost bezplatných dobrovolných testů na koronavirus. S náměty v tomto směru jsem se obrátil na ministra školství dopisem už na začátku srpna.
 
Vláda navýšila o 1,3 miliardy korun peníze určené školám na dovybavení výpočetní technikou a výukovými programy. Jak by se podle vás měly tyto peníze mezi školy dělit?
Na potřebu finančně zajistit vybavení škol jsem rovněž spolu s dalšími náměty upozornil ministra školství dopisem z 15. června 2020. Kritériem pro rozdělení prostředků by měl být počet osob, které s touto technikou budou pracovat. Bylo by dobré přihlédnou také ke stávajícímu stavu vybavení škol a k jejich možnosti zapůjčení techniky žákům.
 
Poslanci schválili začlenění distanční výuky do školského zákona. Mají školské odbory k tomuto kroku nějaké výhrady?
Školské odbory navrhovaly ministerstvu školství už v červnu řešit distanční výuku legislativní cestou. K návrhu novely školského zákona jsme zaujali stanovisko, předali jsme je ministerstvu školství a jednali v dané věci i s některými poslanci. Upozornili jsme na nezbytnost upravit některá ustanovení zákona o pedagogických pracovnících. Za velmi nutné považujeme vyjasnit rozsah distanční výuky v souvislosti s přímou vyučovací povinností.
 
Jaký je váš vzkaz učitelům do nového školního roku?
Především bych chtěl poděkovat nejen učitelům, ale všem školským pracovníkům za úspěšné zvládnutí nelehkého a nestandardního předchozího roku. Přál bych všem, aby nový školní rok probíhal pokud možno standardně a nebyl stresovaný covidem a také aby si zachovali dosavadní přístup, elán, zdravý rozum a hrdost na to, co v dané situaci dokázali. Těm, kteří váhají se vstupem do odborového svazu, navrhuji povšimnout si práce a přínosu odborů a rozhodnout se pro takovou angažovanost.
 
 
  • Zdroj: Týdeník Školství