Sněmovna schválila stavební zákon, na řadě je Senát

Sněmovna schválila stavební zákon, který se připravoval již od roku 2017, v podobě schválené Hospodářským výborem s dalšími úpravami, z nichž mnohé jsme podporovali. Byť byly přijaty i některé změny stavebního zákona, u nichž můžeme mít pochybnost nad efektivností či vhodností nebo naopak byly některé pozitivní změny odmítnuty, finální znění bereme jako kompromis možného a vidíme ho jako dobrý základ pro reformu povolování staveb a potřebný posun pozitivním směrem ke zjednodušení.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) během celého projednávání zákona prosazoval čtyři hlavní principy:

  1. Jednotný systém stavebních úřadů
  2. Integraci všech dotčených orgánů do tohoto systému
  3. Jednotné řízení o povolení stavby
  4. Stanovení jasných a nepřekročitelných lhůt

Svaz průmyslu a dopravy ČR se svými připomínkami vždy snažil naplnit původní věcný záměr stavebního zákona, který je možno charakterizovat stručně jako „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“.

Bohužel díky velmi těsné většině ve Sněmovně a předpokládané odmítavé pozici Senátu je snaha o reformu stavebního zákona, která trvala celé volební období, v ohrožení.

„Doufáme, že se v parlamentu nakonec najde jasná většina, která stavební zákon podpoří. V případě nepřijetí nového stavebního zákona můžeme očekávat, že další příprava bude trvat opět celé volební období, ne-li déle, a kvalita a rychlost přípravy staveb se nijak zásadně nezlepší,“ uzavírá viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký.

kategorie Z hospodářské politiky