Sociální část mobilního balíčku prošla Evropským parlamentem

Po roce a půl tvrdého vyjednávání v Radě, jehož výsledek by akceptovatelným kompromisem s výraznou stopou České republiky, doklopýtal kompromis do Evropského parlamentu (EP). Dvakrát byl shozen, dvakrát vstal z popela a dnes po velkých útrapách a 1224 pozměňovacích návrzích, dospěl k hlasování na mini-plenárním zasedání EP.

SP ČR vítá, že EP dospěl konečně k hlasování a ukázal, že mu není lhostejná budoucnost sektoru silniční dopravy v Evropě. Proces v EP byl do poslední chvíle netransparentní, a proto je zatím předčasné hodnotit konkrétní výsledky a dopady. Již nyní ale víme, že jasná a vymahatelná pravidla o vysílání pracovníků v dopravě na úrovni EU zabrání přijímání jednostranných, protekcionistických opatření jednotlivých členských států. Ty zatěžují dopravce finančně i administrativně. Zabrání také zneužívání společného trhu některými nepoctivými dopravci.

Dohoda v Evropském parlamentu je první krok ke zlepšení situace v Evropě jak pro dopravce, tak pro řidiče. Je to i dobrý signál pro jednotný trh a pravidla odpovídající realitě.

„Dnes jsme v Evropském parlamentu schválili kompromis, který respektuje specifičnost odvětví dopravy a zároveň zajišťuje vyváženost mezi ochranou řidičů a zachováním volného pohybu služeb v EU. Považuji to za vítězství pro české dopravce a řidiče kamionů,“ komentuje výsledek europoslankyně Martina Dlabajová, jíž náleží velká zásluha za úspěšné dosažení tohoto procesu v EP.

Vladimíra Drbalová

 

Tereza Řezníčková
kategorie EU infoservis