Sociální dialog bude v centru obnovy vzdělávání v Evropě

Plány na oživení a odolnost školství pro po pandemii

Dne 9. 3. 2021 proběhlo pravidelné setkání pracovní skupiny Evropského sektorového sociálního dialogu ve vzdělávání (ESSDE). ESSDE tvoří zástupci odborů a zaměstnavatelů v sektoru vzdělávání. Jednání březnového setkání se soustředilo na téma reforem a investic do vzdělávání v rámci národních plánů na oživení a odolnost, podílu vzdělávacího sektoru na přechodu k digitalizaci a environmentální udržitelnosti a na dopad pandemie COVID-19 na vzdělávací sektor.

Vzdělávání a dovednosti představují jednu ze sedmi priorit pro rozvinutí dalšího financování plánů oživení a obnovy ze strany EU. Hlavními body plánů jsou reformy s cílem:

  • zlepšit přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání
  • podporovat kvalitní a inkluzivní vzdělávání
  • posílit učitelskou profesi
  • zajistit, aby školy a univerzity byly připravené na digitalizaci
  • zajistit budoucnost odborného vzdělávání a přípravy
  • podporovat transformaci vyššího vzdělávání
  • investovat do infrastruktury vzdělávání

Členové pracovní skupiny ESSDE však konstatovali, že sociální dialog týkající se národních reforem a investic do vzdělávání v rámci Nástroje pro oživení a odolnost chybí.

Členové organizace ETUCE tedy vyjádřili požadavek, aby Evropská komise stanovila jasná kritéria, která by umožnila detailně sledovat konzultace se sociálními partnery na národní úrovni a která by zajistila, že názory sociálních partnerů se odrazí při formulování národních vzdělávacích reforem a národních plánů na oživení a obnovu.

Susan Flocken, evropská ředitelka ETUCE k tomu poznamenala: „Sociální dialog a kolektivní vyjednávání by měly stát v centru sociální, ekonomické a vzdělávací obnovy v Evropě. Skutečná účast odborových svazů ve vzdělávání na implementaci inkluzivních a udržitelných vzdělávacích politik, reforem a investic v rámci národních plánů oživení a obnovy je nutnou podmínkou pro to, aby se negativní efekty globální pandemie nepřenesly do ještě větší krize v rámci vzdělávacího sektoru a společnosti.“

  • Zdroj: ČMOS PŠ
  • Autor: Gabriela TLAPOVÁ