Soutěž Česká hlava – cena Industrie vyhlášena

Firmy mohou své výrobkové či technologické inovace přihlásit do 30. června.
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci s Vládou České republiky a obecně prospěšnou společností Česká hlava, vyhlašují v rámci již 16. ročníku stejnojmenného projektu zaměřeného na vědu a výzkum, soutěž o nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci realizovanou českými, ale i zahraničními podniky na území České republiky – cenu Industrie. Svaz průmyslu a dopravy ČR zaštiťuje tuto soutěž a má v porotě své zástupce.
Nominace není limitována žádným poplatkem a k jejímu podání není nutný souhlas zaměstnavatele. Veškeré potřebné informace naleznete ve statutu soutěže zde nebo na webových stránkách www.ceskahlava.cz. Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz. Pokud však máte zájem o podporu Vaší nominace Svazem, zašlete prosím podklady také na jproksch@spcr.cz.  Příjem nominací bude ukončen 30. června 2017.