SP ČR odmítá stavební zákon v senátním znění

„Apelujeme na poslance, aby nepromarnili poslední příležitost udělat alespoň dílčí pozitivní krok v posunu stavební legislativy a žádáme je o schválení v původním znění, které odešlo ze sněmovny do Senátu. Prosazení senátní verze by byl krok zpět,” komentuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Stavební legislativě se Svaz průmyslu a dopravy ČR věnuje dlouhodobě. Řeší ho jako oficiální účastník tripartity s vládou a odbory a také na odborných pracovních skupinách vlády. Svaz již před třemi a půl lety zpracoval základní teze návrhu zákona a předložil je vládě. Zejména se věnoval tomu, aby se zjednodušil a zkrátil povolovací proces, tak aby fungoval princip 3×1: jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí při zohlednění specifik staveb.

„Novela stavebního zákona, přestože rozhodně nenaplňuje naše původní požadavky a je pouze dílčím řešením současné problematické situace u povolovacích procesů, má naši podporu a žádáme poslance o schválení v původním znění,” říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

 

„Od stávající vlády Svaz požaduje ještě alespoň návrh tezí, které umožní zásadní rekodifikaci stavebního práva. Klíčové stavby jsou často blokované a k výstavbě nových silnic a dálnic potřebujeme zákony, které toto umožní. Příprava bude trvat několik let, nebavíme se o řádu jednoho či dvou roků, proto je nutné začít s tezemi co nejdřív,” doplňuje priority největšího zaměstnavatelského svazu Hanák.