SP ČR na triparitě podpoří vládní návrh na růst minimální mzdy

MINIMÁLNÍ MZDA

„Předvídatelnost pro firmy, nepolitičnost a jistota pro lidi. Toto jsou dlouhodobě požadavky zaměstnavatelů na výpočet minimální mzdy. Návrh MPSV je všechny splňuje, proto podporujeme vládní návrh a chceme, aby ho vláda rychle schválila a legislativně zabezpečila,“ hodnotí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, návrh na výpočet minimální mzdy, provázáním na mzdu průměrnou.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ, ROZPOČET

Svaz průmyslu a dopravy ČR navrhne, aby se odložilo projednávání programového prohlášení a státního rozpočtu. Oba dokumenty jsou spolu provázané a měly by se projednávat současně. Své komentáře k návrhu programového prohlášení vlády zaslal včera premiérovi, vedení ČSSD i KSČM.

„Navrhnu, aby se problematika programového prohlášení vlády a rozpočtu projednala na další tripartitě s termínem před 11. červencem, než půjde premiér žádat o důvěru vlády. Naše komentáře jsme premiérovi předali. Mezi priority jsme zařadili členství v EU, vzdělávání, výstavbu dálnic a digitalizaci. Oblasti, které nás posunou dál. Bylo by dobré, kdyby i vláda seřadila a pojmenovala priority ve svém programovém prohlášení,“vysvětluje za zaměstnavatele prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Hanák.

Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy