VIDEO: Setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo

Společně jsme silnější. Není to jen heslo – je to realita. Dnes se odboráři napříč profesemi a napříč celou republikou sešli a vyjádřili nespokojenost s nečinností Andreje Babiše ohledně navýšení platů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě. Naše sdělení je jasné, pane premiére: Chceme #KonecLevnéPráce!

 

Prohlášení

ze setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo, které zastupují odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Účastníci jednání se podrobně zabývali dosavadním postojem předsedy Vlády ČR k vyjednávání o zvyšování platů v letošním roce s výhledem na rok 2019.

S ohledem na harmonogram projednávání státního rozpočtu se vyjednávání o výši platů dostává do časové tísně, která však není způsobena stranou odborů.

Odbory, vědomy si své spoluzodpovědnosti jako sociálního partnera, vědomy si skutečnosti, že ze zákona zastupují oprávněné zájmy všech zaměstnanců ve veřejné správě a službách, naléhavě žádají vládu, aby bez zbytečného odkladu s odbory projednala otázku platů a přijala v této věci konkrétní opatření.

Odbory zcela jednoznačně deklarují své požadavky:

  1. navýšení platových tarifů všem zaměstnancům veřejných služeb a správy, všem státním zaměstnancům a příslušníkům bezpečnostních sborů o 10 %,
  2. zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků regionálního školství o 15 %,
  3. realizaci zvýšení platů od 1. října 2018,
  4. dorovnat platové stupně, které jsou nyní pod minimální mzdou alespoň na její úroveň,
  5. v každé platové třídě přidat jeden až dva platové stupně s ohledem na odchod do důchodu, který se prodlužuje.

V Praze dne 12. června 2018.

Přílohy: