SP ČR představil transformaci českých firem velvyslancům EU

U příležitosti začátku předsednictví Česka v Radě Evropské unie přivítal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Moravskoslezským krajem představitele Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU (tzv. COREPER I). Během třídenní návštěvy jim Svaz průmyslu představil historii, současnost i budoucnost průmyslu v Moravskoslezském kraji, jednoho z nejprůmyslovějších regionů střední a východní Evropy. Stálí zástupci členských států EU tak přímo zažili, jakou transformací kraj prošel a stále ještě prochází od éry těžkého průmyslu směrem k moderní výrobě a udržitelnosti.

Barbora computer

„Jsem rád, že jsme velvyslance ostatních 26 zemí EU vzali právě do Moravskoslezského kraje. Region za poslední roky udělal ohromný krok vpřed. Česká republika v Bruselu dojednává řadu legislativních návrhů, které se týkají přechodu na zelené, udržitelné technologie. Jde o konkrétní věci, které budou mít dopad nejen na další modernizaci místní ekonomiky, ale především kvalitu života lidí, kteří zde žijí. Čeká nás ještě hodně práce, a proto je dobře, že se velvyslanci ostatních zemí EU měli možnost napřímo seznámit s tím, jak vypadá situace v praxi,“ říká Jaroslav Zajíček, stálý představitel ČR v COREPER I.

COREPERI innovations

První den programu, čtvrtek 7. července, lze nejlépe shrnout slovy „od těžby uhlí k těžbě dat“. Delegace totiž měla možnost poznat nejenom historii regionu, ale i jeho jasné směřování k digitální a zelené budoucnosti. První část programu ve Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava odhalila příběh, jak z tradiční hornické univerzity vzniká super moderní technická univerzita se světovým výzkumem, a to i za významného finančního přispění EU. Velvyslanci si prohlédli Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, ale také speciální budovu, která má mimo jiné vlastní fotovoltaickou elektrárnu nebo digitalizovanou výukovou výrobní linku, která simuluje prostředí Smart factory, tedy chytré a moderní továrny.

Dul Gabriela

Druhá část dne pak patřila historii a revitalizaci regionu. Delegace směřovala do Karvinska a zejména dolu Gabriela, který se postupně stává centrem revitalizace pohornické krajiny. Jako místní zajímavost velvyslanci navštívili také tzv. českou Pisu, tedy šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, pod kterým vlivem poddolování klesla půda o 37 metrů a dnes je známý i stejnojmenným románem spisovatelky Karin Lednické. Úvodní den návštěvy pak velvyslanci zakončili prohlídkou Světa techniky a Dolní oblasti Vítkovice, která je ukázkou úspěšné transformace průmyslové oblasti.

Hornici coreper

Páteční program zahájili zástupci COREPERU pracovní snídaní s představiteli Liberty Steel, kteří velvyslance seznámili s ekologizačními projekty firmy a také nejvyšší investicí do ostravské huti za několik posledních desetiletí, která byla ve stejný den oznámena. Jde o spolupráci se společností Danieli na výstavbě dvou hybridních elektrických obloukových pecí, které umožní snížit do roku 2027 emise oxidu uhličitého o více než 80 procent. V areálu kopřivnické TATRY, jedné z nejstarších automobilek světa, si pak prohlédli výrobní závod, historickou expozici místních vozidel a na vlastní kůži vyzkoušeli i speciální polygon. Ten TATRA TRUCKS využívá pro testování svých vozidel před uvedením do ostrého provozu.

Tatra auta

Odpoledne se velvyslanci přesunuli do Třince, kde navštívili jeden ze stěžejních provozů Třineckých železáren, modernizovanou kontidrátovou drať. Generální ředitel Třineckých železáren a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Czudek zároveň hostům představil v moderní Werk areně další zelené projekty, kterými chce podnik snížit svou uhlíkovou stopu, například chystanou bezemisní briketační linku.

Trinec prohlidka

Oficiální delegaci COREPER I během programu provázel viceprezident SP ČR Jan Rafaj, který velvyslancům přibližoval situaci a dění v regionu i v celé ČR, a seznámil je také s potřebami a příběhem členů SP ČR, včetně těch, kteří byli do programu zapojeni.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM AKCE

Velké poděkování patří partnerům Svazu průmyslu a dopravy ČR pro zajištění organizace této akce: Dopravní podnik Ostrava a.s., FTL – First Transport Lines, a.s., Heimstaden s.r.o., Kofola ČeskoSlovensko a.s., Liberty Ostrava a.s., Optimont 2000 s.r.o., Plzeňský Prazdroj, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a TRESTLES, a.s. 

Kofola partner

Prazdroj partner

O COREPERU

Výbor stálých zástupců (COREPER) je hlavním přípravným orgánem Rady Evropské unie, ve kterém zasedají velvyslanci 27 zemí EU. Výbor koordinuje a připravuje jednotlivá ministerská jednání Rady, zajišťuje konzistentnost politik EU a usiluje o dosažení dohod a kompromisních řešení, která jsou následně předkládána k diskuzi ministrům na Radě EU.

Úkolem velvyslanců, kteří zasedají v COREPERu, je tlumočit postoje a stanoviska svých vlád. Předsednictví naopak vystupuje v roli čestného zprostředkovatele. Výbor se dělí na dvě části. V COREPERu II zasedají stálí představitelé jednotlivých členských států při EU, kterým od 1. července až do konce roku 2022 předsedá česká velvyslankyně Edita Hrdá. V případě COREPERu I je předsedou velvyslanec a stálý představitel ČR při COREPERu I Jaroslav Zajíček. COREPER I řeší mj. otázky spojené s průmyslem, vnitřním trhem, dopravou, zemědělstvím, životním prostředím a klimatem.