SP ČR: Průmyslová produkce za září meziročně vzrostla

Průmyslová produkce za září meziročně reálně vzrostla o 8,3 %, samotný zpracovatelský průmysl vzrostl o 9,4 %. Meziroční růstové hodnoty jsou podobné jako za srpen, ale jsou i zde ovlivněné zejména nízkou srovnávací základnou v minulém roce. Meziměsíční pokles o 0,2 % naopak dokládá spíše stagnující trend v rámci letošního roku. 

K výsledkům za září přispěly takřka výhradně hodnoty automobilového průmyslu. Produkce ve výrobě motorových vozidel, přívěsů a návěsů se po loňském propadu meziročně zvýšila téměř o 58 % a k samotnému výsledku celého průmyslu přispěla 8,5 procentními body. Nízkou srovnávací základnou v automotive v minulém roce byly ovlivněny i hodnoty nových zakázek, které v meziročním pojetí vzrostly o 21,9 %. V ostatních odvětvích jsou však patrné spíše stagnující výsledky a např. sektor výroby chemických látek a přípravků, výroby základních kovů, hutnictví a slévárenství nebo výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků se potýká s meziročním poklesem již několik měsíců v řadě. Odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení naopak kvůli vysoké srovnávací základně v loňském roce pokleslo o 20,6 %. 

Průmyslová produkce i přes složitou situaci za první tři čtvrtletí mírně vzrostla (o 1,5 %) a i ve třetím čtvrtletí udržela růst (o 5,5 %). „Z meziměsíčních výsledků posledních měsíců je však zřetelný spíše stagnující trend. Tyto hodnoty korespondují s postupným zpomalováním ekonomiky a ochlazováním poptávky. Jsou patrné například z konjukturálních průzkumů, kde již několik měsíců za sebou klesá důvěra podnikatelů a zejména pak sentiment spotřebitelů, který je na historických minimech od počátku sledování. Zmíněné indikátory potvrzuje také společné šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky se svým pesimistickým výhledem investiční aktivity a zakázek v nadcházejících měsících, nebo Index nákupních manažerů jakožto předstihový ukazatel vývoje ekonomiky. Index již několik měsíců deklaruje snižování výroby i zakázek, a to včetně exportních zakázek z důvodu zhoršení ekonomických podmínek na klíčových zahraničních trzích,“ upozorňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Průmysl se navíc již měsíce potýká s rychlým růstem cen a zpožděním dodávek některých vstupů, zejména pak se zdražováním energie. To má na firmy obecně negativní vliv a na řadu z nich teprve dopadne v rámci vyjednávání smluv na příští rok. Mnohé např. dostaly od dodavatelů energie násobně vyšší nabídku, než na jakou byly doposud zvyklé. Zvyšování nákladů v podobě zdražování vstupů či komodit je pro podniky o to složitější, že s ohledem na vývoj a očekávání poptávky je stále složitější promítnout tyto náklady do konečných cen a tím se jim snižují marže.

Dopady zmíněných překážek se podepisují na revizi ekonomických predikcí, kdy se u nás i v eurozóně očekává příští rok stagnace ekonomického růstu a v Německu dokonce mírný propad. HDP ČR již ostatně mezičtvrtletně poklesl a ocitáme se na prahu technické recese. Firmy vstupují do nejistého období. Je velmi důležité, aby zejména v případě cen energie pro příští rok měly firmy, včetně velkých podniků a těch, jež nespadají pod zastropování, k dispozici účinné opatření ze strany vlády, které zvýší jejich podnikatelskou jistotu.

kategorie Tiskové zprávy