V Praze probíhá ministerská konference o kybernetické a digitální bezpečnosti

V Praze probíhá ministerská konference o kybernetické a digitální bezpečnosti, 4. listopadu 2022.
V Praze probíhá ministerská konference o kybernetické a digitální bezpečnosti, 4. listopadu 2022.

Praha již druhý den hostí unikátní mezinárodní konferenci zaměřenou na bezpečnost v digitálním prostoru EU Secure and Innovative Digital Future. Jde o jednu z předních událostí českého předsednictví v Radě Evropské unie. Páteční program je zaměřen na podporu inovací, spolupráci s důvěryhodnými partnery, rozvoj bezpečné umělé inteligence a datové ekonomiky včetně přeshraničních datových toků či na hrozbu dezinformací v online prostředí. Druhý den konference zahájili místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve svém zahajovacím projevu zdůraznil, jak zásadní je budovat technologickou nezávislost Evropy: „Poslední dva roky poznamenané koronavirovou krizí a ruskou agresí na Ukrajině nám ukázaly, že Evropa musí přehodnotit svou pozici v globalizovaném světě. Jsou to právě nové technologie, které nám přináší nové možnosti, ale i hrozby. Evropa potřebuje být v tomto ohledu více soběstačná a samostatná. Ne však ve smyslu uzavření se před okolním světem, protože právě otevřenost je něco, co nás dovede k úspěchu. Zaměřit se musíme na budování vzájemně přínosných vztahů, nastavení smysluplných pravidel se zeměmi mimo EU, spolupráci s demokratickými partnery a tvorbu efektivních a přínosných strategií. V centru všeho je však vždy člověk, občan – jeho svobody a bezpečí. A jsem rád, že právě tento princip v Evropě rezonuje napříč digitálními tématy.“ Mimoto shrnul, jaké úkoly stojí před Evropou v souvislosti s umělou inteligencí, sdílením dat, ale i v boji proti dezinformacím. 

Odborné debaty druhého dne konference s podnázvem Towards a Secure and Innovative Ecosystem se účastní čeští i zahraniční vládní experti, přední osobnosti EU, zástupci  univerzit, think tanků a byznysových asociací. Konference byla organizována ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Úřadu vlády ČR. 

Abychom byli schopni čelit dnešním bezprecedentním výzvám, je potřeba prohloubit digitální vnitřní trh a inovativnost našich ekonomik v klíčových doménách. Sem patří například bezpečnost v kybernetickém prostoru, umělé inteligenci či využívání dat a jejich sdílení, tedy oblasti, na které se zaměřuje i aktuálně projednávaná evropská legislativa,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

První den se konference zaměřila na zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců ve světle kybernetické ochrany státu a občanů. Druhý den se odborníci věnovali bezpečnému rozvoji umělé inteligence a nakládání s daty v Evropské unii i mimo ni. Debatovalo se také o tom, jak zajistit větší technologickou soběstačnost Evropy, podpořit inovace či o hrozbě dezinformací v online prostředí.

Přenos z pátečního programu lze sledovat živě i zpětně na webu konference.

Zdroj: CZPRES