SP ČR uspořádá na VŠE v Praze semináře s úspěšnými exportéry

Svaz průmyslu a dopravy se v letním semestru zapojí do cyklu Exportních večerů, které organizuje pro své studenty i zájemce z řad odborné veřejnosti VŠE v Praze. Zástupci Svazu průmyslu a členských firem budou se studenty a odbornou veřejností diskutovat o dopadech brexitu, podpoře exportu, členství v EU a o tom, jak vybudovat z Česka globálně úspěšnou firmu. Svaz průmyslu dlouhodobě podporuje vzdělávání i export. Věří, že studenty nadchne pro podnikání a pomůže jim udělat si přehled o tom, jak export funguje v praxi.

Už za měsíc vyprší dvouletá lhůta pro odchod Velké Británie z Evropské unie. Stále však není jasné, za jakých podmínek Británie EU opustí a jestli se tak skutečně stane na konci března. Brexit bude mít dalekosáhlé dopady na evropské firmy, včetně těch českých. Proto se stal tématem pro první ze série čtyř Exportních večerů, které připravil Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Katedrou světové ekonomiky FMV, Centrem evropských studií (CES) a Centrem asijských studií (CAS) při VŠE v Praze.

V úterý 5. března přijdou se studenty a odbornou veřejností diskutovat o dopadech brexitu na byznys generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová a ředitel pro obchod a marketing společnosti Meopta – optika Pavel Šťastný. Dagmar Kuchtová se podělí o zkušenosti z evropských příprav na odchod Velké Británie z Evropské unie a ukáže, jak brexit vnímají české a evropské firmy. Jako zástupce jednoho z vybraných evropských průmyslových svazů loni jednala o brexitu přímo s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

„Spolupráce s VŠE je pro nás velmi prestižní. Jsme rádi, že můžeme naše bohaté zkušenosti s podporou exportu předat studentům. Brexit je typický příklad, jak může jedno politické rozhodnutí a následné nezvládnuté vyjednávání negativně ovlivnit tisíce firem v celé Evropě. Pro Česko je Velká Británie pátý největší obchodní partner. Kvůli tvrdému brexitu by české firmy mohly přijít přibližně o 30 miliard korun. Další desítky miliard by celá ekonomika ztratila kvůli nižším firemním investicím,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zkušenosti firmy, která do Velké Británie vyváží ročně zboží za 100 milionů korun, doplní Pavel Šťastný, ředitel pro obchod a marketing přerovské firmy Meopta – optika. Výrobce optických a senzorických přístrojů a zařízení se například připravuje na možnost, že po odchodu z EU se bude na dovoz jeho zboží do Velké Británie vztahovat clo. Vyřešit musí také případné logistické problémy s dopravou.

Exportní večery jsou součástí povinného předmětu Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky v magisterské vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie. Jsou otevřené studentům všech fakult VŠE. Cílem exportních večerů je zprostředkovat studentům praktické zkušenosti firem a institucí z oblasti exportu a podpory exportu.

„Exportní večery jsou velmi oblíbené, přednášky a diskuse s představiteli korporátní i veřejné sféry jsou pro studenty nesmírně cenným doplňkem běžné výuky. V minulosti diskutovali např. o brexitu i s britskou velvyslankyní Jan Thompson. Spolupracujeme běžně i se zástupci CzechInvestu, CzechTrade a řady ministerstev. Oceňujeme, že v letošním roce se do organizace Exportních večerů zapojil i Svaz průmyslu a dopravy, který má dlouhou tradici a je největším zaměstnavatelským svazem v republice. Podniky v něm zapojené jsou klíčovými hráči nejen z pohledu českého exportu,“ uvádí Zuzana Stuchlíková z Katedry světové ekonomiky VŠE, která je garantkou předmětu Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky.

Kromě semináře k brexitu Svaz průmyslu a jeho členské firmy připravily další tři exportní večery. V úterý 19. března se studenti dozvědí od Pavla Fáry ze Sekce mezinárodních vztahů SP ČR detailní informace o podnikatelských misích a dalších nástrojích podpory exportu. Konkrétní zkušenosti z účasti na podnikatelských misích, které organizuje Svazu průmyslu, uvede za společnost První brněnská strojní Velká Bíteš Kateřina Fišová z Divize letecké techniky.

První dubnový exportní večer Svazu průmyslu se uskuteční 9. dubna, kde budou hovořit o tom, jak z Česka vybudovat globálně úspěšnou firmu spoluzakladatel IT firmy ABRA Software Jaroslav Řasa a zakladatel další IT společnosti Y-Soft Václav Muchna.

Poslední dubnové úterý, 23. dubna, bude věnované tématu „Proč je pro firmy prospěšné české členství v Evropské unii“. Nejde přitom pouze o přístup na vnitřní trh EU, který pomáhá českým exportérům, ale také o výhody plynoucí z jednotné obchodní politiky EU vůči třetím zemím. Seminářem provede viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar. O zkušenosti firmy s působením v EU a na třetích trzích se podělí Tomáš Kolář generální ředitel úspěšného výrobce nemocničních lůžek Linet.

Svaz průmyslu zastupuje přes třicet oborových asociací a dohromady je hlasem, který mluví za více než 11 tisíc českých firem. Podpora exportu je jedním z pilířů jeho činnosti. Za posledních 26 let zorganizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR na 186 podnikatelských misí do stovky zemí světa. Možnost vyjet spolu s předními představiteli státu do zahraničí a účastnit se byznysových jednání na nejvyšší úrovni za tu dobu využilo přes 4300 exportérů. Svaz průmyslu je také členem evropské průmyslové konfederace BusinessEurope, kde hájí zájmy českých průmyslových firem na poli Evropské unie.

KDE SE SEMINÁŘE KONAJÍ A JAK SE ZÚČASTNIT

Exportní večery se konají vždy v úterý od 18 do 19.30 hodin v místnosti RB211 na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Účast veřejnosti je možná bez nutnosti předchozí registrace.

PŘEHLED SEMINÁŘŮ ORGANIZOVANÝCH SVAZEM PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

  • 5.3. Brexit s Dagmar Kuchtovou (SP ČR) a Pavlem Šťastným (Meopta-optika)
  • 19. 3. Podnikatelské mise jako nástroj podpory exportu s Pavlem Fárou (SP ČR) a Kateřinou Fišovou (PBS Velká Bíteš)
  • 9.4. Jak z Česka vybudovat globálně úspěšnou firmu s Jaroslavem Řasou (ABRA Software) a Václavem Muchnou (Y-Soft)
  • 23.4. Proč je pro firmy prospěšné členství ČR v EU s Radkem Špicarem (SP ČR) a Tomášem Kolářem (Linet)

Celý přehled Exportních večerů v letním semestru 2019 je na webových stránkách CAS VŠE zde.

Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy