SP ČR vítá zkrácení legislativního procesu po dobu nouzového stavu

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá, že po dobu nouzového stavu v České republice mohou být některé zásadní návrhy schvalovány ve zkráceném legislativním procesu. Zároveň ale vyzýváme politickou reprezentaci a představitele České republiky, aby se stávající situace nezneužívalo například k tomu, že budou ve zrychleném procesu schvalovány zákony, které se stávající krizí nesouvisí a jejich schválení není v tuto chvíli zásadní pro vypořádání se s nastalou situací.

„Vítáme, že na základě návrhu vlády o vyhlášení stavu legislativní nouze mohou být některé zásadní návrhy schvalovány ve zkráceném legislativním procesu. Zároveň věříme, že stávající situace nebude vláda ani parlament zneužívat ke zrychlení schvalovacího procesu návrhů nesouvisejících s krizí v době, kdy průmysl z kapacitních důvodů a mnohdy kvůli řešení existenciálních problémů nebude mít prostor v daných lhůtách dodat své stanovisko. Např. vládou schválená novela zákona o Vojenském zpravodajství musí projít standardním legislativním procesem a současný stav legislativní nouze by neměl být zneužit pro urychlení schvalování legislativy, k níž stále nebyly relevantním způsobem vypořádány připomínky odborné veřejnosti,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Jsme si vědomi toho, že je nutné zachovat funkční legislativní proces, ale vzhledem ke komplikacím, kterým kvůli současné situaci čelí nejen naše členské firmy, žádáme vládu, aby důsledně zvažovala, které návrhy je opravdu nutné v této době projednávat či vkládat do mezirezortního připomínkového řízení. U méně zásadních návrhů by se mělo vyčkat do doby, až se situace stabilizuje. Žádáme proto vládu, aby u materiálů projednávaných nebo vkládaných do mezirezortního připomínkového řízení nastavila či prodloužila lhůty pro připomínky tak, aby bylo možné na ně reagovat,“ dodává Bohuslav Čížek.

Gbelec Ondřej
kategorie Tiskové zprávy