SP ČR vyjednává za zaměstnavatele na tripartitě

Hlavním bodem květnového zasedání tripartity byla aktuální ekonomická situace České republiky. Situace ve firmách se v důsledku pandemie nového typu koronaviru neustále zhoršuje. Podniky přicházejí o stále více zakázek a potýkají se častěji se špatnou platební morálkou svých odběratelů. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vyzval vládu, aby co nejdříve spustila programy COVID III a COVID Plus a zároveň umožnila čerpat program Antivirus všem firmám bez ohledu na velikost a prodloužila ho minimálně do konce srpna.

Tripartita  SP ČR 25.5.2020

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE, VÝPADEK PŘÍJMŮ FIREM, NÁRŮST RIZIKA DRUHOTNÉ PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI

„Charakter koronavirové krize je bezprecedentní. Řadě firem vypadla ze dne na den velká část nebo celé tržby. K tomu se přidaly zvýšené náklady na ochranné pomůcky, hygienická opatření, logistiku či vyšší zásoby. Firmy najednou přišly o část zaměstnanců, kteří zůstali doma s dětmi, nebo nemohli přijet z okolních zemí. Teď je vidět, že přicházejí o zakázky a zdroj budoucích příjmů. V takové situaci je nezbytné, aby stát dal firmám jistotu, že pomoc ze schválených programů bude pokračovat. Tím jim dá prostor pro rychlejší rozjezd a návrat do normálu,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ COVID III A COVID PLUS, JEDNODUCHÁ ADMINISTRACE

„Podniky potřebují získat přístup k hotovosti, aby mohly platit své závazky. V tomto ohledu zatím pomoc státu nefungovala rychle a dostatečně. Programy Covid I a Covid II firmám podle našeho průzkumu vůbec nepomohly. Program Covid III se spustil až po dvou měsících od začátku krize,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ZAMĚSTNANOST A PROGRAM ANTIVIRUS

„Řada firem se teprve do problémů dostává. Proto po vládě chceme, aby program Antivirus prodloužila až do konce srpna a zároveň umožnila jeho využívání všem firmám bez ohledu na jejich velikost. Podniky budou mít v následujících měsících problémy různého charakteru. Proto by firmy měly mít možnost si podle své situace vybrat jeden z více možných nástrojů. Aktuálně tedy mezi režimem B a C, tedy příspěvkem na mzdu nebo dočasným prominutím odvodů za zaměstnavatele. Oba režimy by měly dočasně fungovat souběžně. Teprve po několika měsících může vláda důkladně vyhodnotit praktické využívání obou režimů a nastavit finální a dlouhodobý model,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

„Dlouho jsme vyzývali úřady, aby firmám řekly, jaká hygienická opatření musí na pracovištích zajistit. Nakonec jsme takový manuál sestavili sami na základě best practice z našich členských firem, včetně nadnárodních korporací. Zapracovali jsme do něj i připomínky odborníků z ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic. Manuál je dobrovolný, ale věříme, že přispěje k tomu, že se zaměstnanci nebudou bát návratu do práce,“ vysvětluje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PŘESHRANIČNÍ POHYB

„Svaz průmyslu oceňuje, že mnohá omezení týkající se přeshraničního pohybu zboží a osob byla již zmírněna. Je však o to důležitější, aby kroky byly koordinované se sousedními zeměmi a opatření tak byla plně funkční a ze strany samotných pracovníků a firem splnitelná. Přední podnikatelské svazy Česka, Německa, Slovenska, Rakouska a Polska v minulém týdnu apelovaly na vlády, aby při úpravách a postupném uvolňování režimu na hranicích braly v úvahu popsané požadavky firem, které pro své fungování potřebují hladký pohyb zboží i osob přes hranice. Průchodnost hranic se musí dál zvyšovat,“ upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

POŘÁDÁNÍ VELETRHŮ

„Veletrhy se zatím nenachází v žádné fázi uvolňování, což je pro tento obor devastující. Ztráty veletržních společností jsou již nyní v řádech mnoha set miliónů korun. Prodlužování nejistoty ze strany vlády kolem konání veletrhů vytváří neřešitelnou situaci při přípravě jednotlivých akcí, která trvá několik měsíců. Například MSV a další veletrhy zaměstnávají jen v Brně 1500 – 2000 osob a jsou platformou pro podporu ekonomiky. Je proto třeba vyjmout veletrhy z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o zákazu hromadných akcí,“ vysvětluje Jaroslav Hanák.

VZDĚLÁVÁNÍ

„Pravidla pro otevírání škol budou znamenat komplikaci návratu do práce pro mnohé pracovníky a zcela neeliminují dlouhodobé výpadky zaměstnanců. Ne všude totiž pracují rodiče dle časového harmonogramu povolení vstupu žáků do škol, v řadě škol nastavená pravidla odrazují či neumožňují v podstatě žáka do školy reálně dát. Je proto zcela nezbytné zajistit kvalitní online vzdělávání, jako základní veřejnou digitální službu. To umožní zřizovatelům a ředitelům škol flexibilně fyzickou výuku s on-line opatřením podle specifických možností školy. Zamezí také, aby se vzdělávací zátěž přenášela na rodiče pracující v režimu home office, kteří pak nemohou plně věnovat vlastní práci,“ upozorňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR zodpovědná za oblast školství.

VALORIZACE ZVLÁŠTNÍHO PŘÍPLATKU A PŘÍPLATKU ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

„Jsme pro, aby například zaměstnanci ve zdravotnictví, záchranných složkách nebo sociálních službách dostali mimořádné odměny, protože mnozí z těchto lidí byli v souvislosti s pandemií koronaviru vystaveni nesmírné zátěži. Nesouhlasíme ale s návrhem valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, protože je navrhováno jako plošné a trvalé opatření namísto jednorázového a cíleného, které by bylo namístě s ohledem na výjimečnost a dočasnost situace, komentuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Gbelec Ondřej
kategorie Tiskové zprávy