Společné jednání podnikových výborů ČD a ČD Cargo za účasti celého představenstva ČD, a.s.

Výjezdní zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. (PV) se uskutečnilo v rekreačním zařízení Oddech v Krkonoších. Je již tradicí, že na podzim kolektivně zasedají oba Podnikové výbory Českých drah a ČD Carga.

Po příjezdu členů PV, začalo v odpoledních hodinách společné jednání obou PV. Předsedové jednotlivých PV (Štěpán Lev za ČD a Radek Nekola za ČDC) informovali o problematice, která zatěžuje obě společnosti, tj. vysoký nárůst cen energií a s tím spojená interpelace zástupců OSŽ (v rámci ASO) v dopravní Tripartitě, která vedla k rozhodnutí vlády ČR o zastropování cen na železnici.  Dále oba informovali o již uzavřených kolektivních smlouvách v obou společnostech na rok 2023 a vzájemných strategiích pro další období ve skupině ČD. Dalšími tématy byly „celosvazové“ problémy, jako jsou různá řešení při pomoci udržet nájemce našich objektů, změna ubytovacích kapacit na apartmánové jednotky, digitalizace a nastavení kompetencí v oblasti sportu. Hostem jednání byl také emeritní předseda PV p. Vladislav Vokoun, který informoval o současných jednáních o zaměstnaneckých jízdních výhodách na další období a o připomínkování novely zákona 155 z roku 1995 Sb., kde se očekávalo řešení dřívějšího odchodu do důchodu u tzv. „náročných profesí“, bez snížení výměry důchodu.

Druhý den ráno se na jednání dostavili členové celého představenstva ČD, a.s.  v čele s generálním ředitelem a předsedou představenstva ČD, a.s. Mgr. Michalem Krapincem. Na začátek jednání byli přizváni také členové PV ČD Cargo. Úvodní slovo patřilo generálnímu řediteli, který informoval o vývoji ve skupině ČD, a.s. do následujících let.  Problémem je nárůst cen u téměř všeho a z toho plynoucí zajištění finančních prostředků pro zachování chodu ve společnosti. České dráhy vydaly zelené Eurobondy, čímž jsou zajištěné finanční prostředky na investice do nových vozidel. Další informace se týkala nové organizační změny – Centralizace MTZ v OCÚ, ke které dojde od 1. 1. 2023. O možném vzniku ČD servis bude vedení společnosti rozhodovat na jaře roku 2023. V diskusi odpovídali další členové představenstva ČD, a to na nevyhovující vozový park, nábor nových zaměstnanců, vysoké přesčasové práci a problematice ECM, kterou se snažil objasnit člen představenstva Mgr. Michal Kraus.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ