Spolupráce odborů Jižní Moravy a Dolního Rakouska stále pokračuje

SEZNÁMENÍ S RAKOUSKÝM SYSTÉMEM ODBOROVÝCH SVAZŮ A SPOJENÝCH ORGANIZACÍ

13.7.2017 – 14.7.2017 se konal seminář v rámci mezinárodní spolupráce IGR-MEROR Dolní Rakousko a Jižní Morava pro začínající funkcionáře v rakouském městečku Weitra. Akce se za Jižní Moravu zúčastnilo 17 zástupců různých ZO.

13.7.2017 jsme navštívili firmu EATON v městečku Schrems, kde jsme byli seznámeni s provozem firmy a fungováním místní odborové organizace.

Firma byla založena 1911 v Dublinu, má zákazníky ze 175 zemí a celkem cca 97.000 zaměstnanců, z toho ve Schremsu 685. Vyrábí spínací skříně a jističe, skoro vše je automaticky zpracováváno. Manuální práci vykonává 100 zaměstnanců v Rakousku, 1.629 v Rumunsku a 673 v Srbsku. V ČR má firma pobočky v Suchdole a Chomutově.

Firma ve Schrems vychovává již 45 let své vlastní učně. Teoretická i praktická výuka probíhá přímo ve firmě. Pouze 10 týdnů ročně chodí učni do státní školy skládat povinné zkoušky.

Ve firmě je rada zaměstnanců volená jednou za 5 let. Je tvořena 10 členy rady, 10 náhradníky (pro dělníky), 6 členy (pro technické pracovníky) a 4 důvěrníky pro mladistvé (zástupci učňů). Firma má 5 členů dozorčí rady, z toho 2 za zaměstnance. Jednání mají jednou měsíčně.

Mají ozvřenu odvětvovou kolektivní smlouvu. Angažovanost v odborech je 30% a členský příspěvek činí 1% ze mzdy. 99% zaměstnanců je kolektivní smlouvou kryto. Kolektivní smlouvu vyjednává odborový svaz, délka trvání vyjednávání je od dvou dnů, maximálně do dvou měsíců.

14.7.2017 se konal workshop , kde jsme byly zástupci rakouské strany seznámeni s důchodovým systémem v Rakousku, s fungováním komory zaměstnanců a se strukturou a fungování odborových svazů v Rakousku.

Důchodový systém – nově nastavená jednotná forma od r. 2014. Započítávají se veškeré příjmy (mzdy, sociální dávky, nemocenská apod.). Každý má svůj účet, který může sledovat na webu. Ze mzdy se strhává 1,78%. Nárok na důchod mají muži ve věku 65 let, ženy ve věku 60 let (bude se dorovnávat do roku 2024), kterí mají odpracováno alespoň 180 měsíců v Rakousku. Předdůchody jsou dány úpravou pro profese s těžkou fyzickou prací (za posledních odpracovaných 20 let musí být minimálně 10 let odpracováno v těžké práci). Maximální doba předdůchodu je 5 let. Nárok na invalidní důchod mají zaměstnanci již po 6ti měsících od úrazu (pracovní neschopnosti).

Komora zaměstnanců je zřízena na základě zákona z roku 1945. Činí rozhodnutí mimo parlament a má úkoly, které musí plnit místo státu. Každá spolková země má vlastní komoru zaměstnanců. Zaměstnaneckou komoru může zrušit parlament 2/3 většinou hlasů. Komora nemá nadřízenou složku a povinnost volby předsedy je 1x za 5 let. Činností komory je zastupování zaměstnanců v rámci pracovního a sociálního práva, začlenění nezaměstnaných, daňového poradenství, bezpečnosti práce, integrace zahraničních zaměstnanců a vzdělávání všech odborových funkcionářů. Sociálními partnery pro jednání s komorou jsou hospodářská komora, zemědělská komora a odbory. Komora sdružuje 3,6 milionu povinných členů dle zákona a příspěvek zaměstnance činí měsíčně 0,5% mzdy. Sdružuje nejen zaměstnance, ale i nezaměstnané a učně.

Síla Komory je v počtu členů a dobrém propojení po celém Rakousku. Komora v roce 2016 řešila 122.300 případů pracovního práva a zaměstnancům vymohla 25 milionů EUR. V oblasti ochrany spotřebitelů se zabývala 37.000 případy, kde vymohla částku 1 milion EUR. Současných úspěchem je navýšení minimální mzdy od roku 2019 na částku 1.500,-EUR (do doby platnosti musí být částka uvedena ve všech kolektivních smlouvách).

Rakouský odborový svaz (OGB) je profesní spolek zaměstnanců. Členství je dobrovolné o organizuje přibližně 30% zaměstnanců. 1,2 milionu členů je rozděleno do sedmi členských svazů a sdružuje nejen zaměstnance, ale i nezaměstnané, učně, svobodná povolání a důchodce. Hlavním úkolem svazů je vyjednávat kolektivní smlouvy, které jsou závazné pro všechny zaměstnavatele. Odborové svazy svojí účastí na vyjednávání zajišťují že ti, kterých se ekonomická rozhodnutí týkají, se musí na uskutečnění těchto rozhodnutí také podílet.

Weitra

  • Zveřejněno: 30.08.2017
  • Autor: Regionální rada odborových svazů ČMKOS Jihomoravského kraje