Spravedlivější Evropu pro zaměstnance – program EOK pro eurovolby 2019

Evropské volby 23. – 26. května 2019 budou pro evropské zaměstnance rozhodující. Nový Evropský parlament může buď učinit z Evropy lepší místo pro život, nebo může zničit evropskou spolupráci budovanou po mnoho let.
 
Evropská odborová konfederace (EOK) – se 45 milióny pracujících v 90 odborových konfederacích v 38 zemích – je přesvědčena, že je možná spravedlivější Evropa pro pracující, založená na demokracii a sociální spravedlnosti, kvalitních pracovních místech a vyšších mzdách, sociálně spravedlivém přechodu na nízkouhlíkovou a digitální ekonomiku. To by měl být základ nové společenské smlouvy pro Evropu.
 
Pro dosažení férovější Evropy a více demokracie je zásadní silnější a více rozšířené kolektivní vyjednávání – vyjednávání mezi odbory a zaměstnavateli – sociální dialog a participace zaměstnanců ve všech zemích EU.
 
EOK vyzývá všechny odboráře, odborářky a všechny ostatní, aby šli k evropským volbám a aby volili strany a kandidáty, kteří podpoří naše odborové požadavky a přispějí k lepšímu životu žen, mužů, mladých i starších lidí v Evropě.
 
 
Přílohy: