Stát má řadu možností, jak podpořit výzkum a vývoj

Jaká je úroveň investic podniků do výzkumu a vývoje, a co je třeba zlepšit, aby firmy investovaly více? Na to hledal Svaz odpovědi ve studii, kterou si nechal vypracovat Technologickým centrem AV ČR.

Investice do výzkumu, vývoje a inovací, se každý rok zvyšují. Podle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu investoval podnikatelský segment v roce 2017 do této oblasti 53,8 miliardy korun. Rostoucí trend ale neznamená, že by byl naplněn jejich potenciál. Stále více se také rozevírá mezera mezi investicemi domácích podniků a těch v zahraničních rukou, které jsou zpravidla dvakrát vyšší. A podle výsledků studie Svazu bude tento rozdíl nadále růst.

STÁT MŮŽE INVESTICÍM NAPOMOCI VYTVOŘENÍM PŘÍVĚTIVÉHO PROSTŘEDÍ

I když jsou pro produkci výrobků a služeb s vyšší přidanou hodnotou stěžejní soukromé prostředky, neznamená to, že by nemohl pomoci stát. Naopak. Má řadu možností, jak tyto výdaje soukromých podniků na výzkum a vývoj podpořit a umocnit. Kupříkladu zásadním limitujícím faktorem pro dynamický rozvoj výzkumných aktivit firem, je dostupnost kvalifikovaných pracovníků. „Podniky také negativně vnímají administrativní náročnost poskytované podpory,“ doplňuje další oblast, kde by mohl stát napomoci, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.

Zpracovaná studie Svazu doporučuje, aby stát zavedl programy orientované na průřezové technologie, například na nanotechnologie, robotiku nebo umělou inteligenci. Pro lepší dostupnost kvalifikovaných pracovníků pak může zjednodušit podmínky zaměstnávání zahraničních pracovníků. Přispět lze i podporou začínajících technologických firem.

SVAZ FORMULOVAL DESET PRIORIT

V oblasti nepřímé podpory studie Svazu zdůrazňuje nutnost zjednodušit administrativní proces při uplatňování daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Pro poplatníky a pracovníky finančních úřadů doporučuje vytvořit přehledný manuál. Za velmi užitečné Svaz na základě výsledků své studie také považuje přiblížit domácí podniky firmám se zahraničními vlastníky. U nich lze totiž najít velkou inspiraci.

„Náš Expertní tým pro VaVaI sepsal deset priorit pro letošní rok. Třeba u daňových odpočtů na výzkum a vývoj se už mění zákon o dani z příjmů,“ informuje Bohuslav Čížek. Podle něj by stát mohl začít sjednocením pravidel poskytovatelů podpory a vytvořením jednotného výkladu metodik i předpisů.

PRIORITY SP ČR V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

1. Zpracovat nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
2. Novelizovat zákon o podpoře VaVaI, aby zjednodušil a rozšířil systém podpory VaVaI.
3. Připravit novou politiku VaVaI 2021+ na úrovni srovnatelné s vyspělými státy EU.
4. Nastavit strukturální fondy EU na podporu VaVaI pro programové období 2021–2027.
5. Zajistit ve státním rozpočtu dostatečné financování aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje.
6. Připravit a schválit programy na podporu aplikovaného VaV, které plynule naváží na programy TRIO a EPSILON.
7. Podporovat spolupráci výzkumných organizací a firem.
8. Podpořit právní jistotu výzkumných organizací a jejich spolupráci s aplikační sférou.
9. Zajistit efektivní daňové zvýhodnění VaV.
10. Nastavit program EU pro VaVaI „HORIZON EUROPE“, aby byl využitelný pro české podniky a výzkumné organizace.

Kompletní a podrobné znění priorit zde.

Jan Proksch

Rozhovor jsme zveřejnili v našem časopisu Spektrum. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Z hospodářské politiky