Volby do Senátu a krajských a obecních zastupitelstev budou mít pevné termíny, schválila vláda

Volby do Senátu a krajských a obecních zastupitelstev se napříště uskuteční v pátek a v sobotu prvního celého říjnového týdne. Příslušný návrh změny volebních zákonů a ústavního zákona schválila v pondělí 3. června 2019 vláda Andreje Babiše. Rozhodla také o navýšení zaměstnaneckých karet pro zaměstnance z Ukrajiny a probrala harmonogram českého předsednictví zemím V4.

Řádné volby do Senátu mají mít napříště stálé volební obvody a stejně jako volby do krajských a obecních zastupitelstev se budou konat vždy v pátek a v sobotu prvního celého týdne měsíce října. Změní se postup v případě vyhlášení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Namísto současného šedesátidenního předvolebního období bude nově devadesátidenní, tedy stejně dlouhé jako v případě voleb řádných.

Návrhy na změny ústavního zákona a příslušných volebních zákonů schválila vláda Andreje Babiše. Návrhy vycházejí ze závěrů pracovní skupiny tvořené zástupci Ministerstva vnitra a zástupci politických stran zastoupených v Parlamentu. Napravit mají stav, kdy byl novelou ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu zrušen dosavadní mechanismus pravidelné aktualizace jejich vymezení, který se odvíjel od případného zvýšení či naopak poklesu počtu obyvatel oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v ČR. Řeší také problém s neustálým posouváním termínů voleb směrem do letních měsíců, čímž se mimo jiné také neoprávněně krátil mandát zvolených senátorů a zastupitelů. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda také rozhodla o navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu České republiky ve Lvově v rámci tzv. režimu Ukrajina, a to ze stávajících 19 600 žádostí na 40 000 žádostí ročně. Důvodem je rekordní poptávka po pracovních silách na českém trhu. Nedostatek pracovníků se stává jednou z bariér dalšího růstu české ekonomiky a Česká republika ho momentálně nedokáže zvládnout z vlastních zdrojů. Firmy jsou navíc se zaměstnanci z Ukrajiny velice spokojeny.

Kabinet zároveň rozhodl navýšit počty zaměstnanců jak na generálním konzulátu ve Lvově, tak i na dalších příslušných pracovištích v gesci Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva práce a sociálních věcí, aby úřady zvýšený počet přijatých žadatelů a celou agendu spojenou s vyřizováním žádostí zvládly.

Ministři se seznámili také s informací o programu českého předsednictví ve Visegrádské skupině, které Česká republika převezme od Slovenska 14. června. České předsednictví bude mít tři prioritní tematické okruhy – Rozumná řešení (Reasonable solutions), Revoluční technologie (Revolutionary Technologies) a Překonávání dělicích linií (Reconciling approaches).

Vláda odsouhlasila také další podporu pro Nadační fond obětem holocaustu. V letech 2020 až 2024 bude ve prospěch tohoto nadačního fondu vyčleněno každý rok 20 milionů korun, celkem tedy 100 milionů korun. Peníze půjdou například na zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu či na rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území České republiky.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-3–cervna-201-174165/.