Státy Digital9+ jednaly v Praze o transatlantické spolupráci v digitální oblasti

Praha, 29. března 2022 – Pod záštitou a vedením vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR se v Praze uskutečnilo neformální setkání skupiny DigitalD9+ (D9+), digitálně nejrozvinutějších států EU. Tématem jednání byly transatlantické vztahy v oblasti digitální agendy. Delegace se mimo jiné shodly, že současná geopolitická situace si žádá reakci i v rámci zvýšení odolnosti digitální ekonomiky, rozvoje digitální společnosti nebo posílení kybernetické bezpečnosti.

Setkání států Digital9+ zahájila pracovní snídaně se zástupci byznysových asociací Business D9+ z Česka, Dánska, Finska, Švédska, Polska a Nizozemí pod vedením českého Svazu průmyslu a dopravy a za účasti zástupkyně americké ambasády v Praze Jennifer Bachus. Během setkání prezentovali zástupci Business D9+ společný dokument, který posloužil jako vstup do následující ministerské diskuze.

„Jsem rád, že jsem v Praze přivítal zástupce digitálně nejrozvinutějších zemí Evropské unie D9+. I současná situace okolo nás ukazuje, že spolupráce a sdílení společných hodnot a stejného přístupu jsou tou správnou cestou. V diskuzi o transatlantické spolupráci, odolnosti a vztahu digitální agendy a člověka budeme pokračovat i od července během našeho předsednictví v Radě EU,“ uvedl po jednání vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. 

Delegace se shodly, že silné transatlantické vztahy jsou klíčovým rámcem pro řešení nejnaléhavějších výzev. Zřízení Rady pro obchod a technologie (TTC) je proto vítanou novou platformou, která může usnadnit a podpořit spolupráci mezi EU a USA. Státy D9+ podporují princip otevřenosti a vytváření globálních standardů založených na přístupu zaměřeném na člověka. Důraz byl kladen zejména na společný přístup EU a USA k odpovědné a udržitelné digitální transformaci. Země D9+ vysoce ocenily principiální dohodu o datových tocích, která byla minulý týden uzavřena mezi EU a USA.                                                              

„Těšíme mě, že v diskusi byla zdůrazněna nutnost pomoci Ukrajině a potřeba boje proti dezinformacím. V této těžké době je důležité spolupracovat se zeměmi, které sdílejí stejné demokratické hodnoty. Jsem proto přesvědčen, že toto setkání pomohlo prohloubit budoucí digitální spolupráci v transatlantických vztazích,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.

Během pracovního oběda proběhla prezentace polského státního tajemníka Janusze Cieszyńského, který sdílel své zkušenosti se zvládáním uprchlické vlny v Polsku. V další části jednání pak generální ředitel DG CONNECT Evropské komise Roberto Viola prezentoval příklady využití evropské elektronické identity.

O Digital D9+

Neformální skupina států Digital9+ vznikla v roce 2016 z iniciativy švédské ministryně zahraničí Ann Linde, sdružuje státy EU, které jsou aktivní a progresivní v digitální agendě a prosazují společnou pozici a postup v rámci evropských vyjednávání. Jsou jimi: Česká republika, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko. Slovensko a Slovinsko se pražského setkání skupiny zúčastnily v roli hostů.

Více informací o výstupech setkání D9+ naleznete v dokumentu Chair’s Summary.

Kontakt pro média:

Nikola Bukajová
komunikace a PR
Kabinet vicepremiéra pro digitalizaci
bukajova.nikola@vlada.cz
+420 720 435 754