Dopis premiérovi: Výzva k přehodnocení platové a personální situace státních zaměstnanců

Vážený pane premiére, vážený pane ministře,

obracím se na Vás opakovaně s výzvou k přehodnocení platové a personální situace státních zaměstnanců a v tento okamžik zejména těch, kteří působí u Úřadu práce. Již dva roky zůstávají jejich platy zmraženy na stejné hodnotě. Všichni tito lidé vykonávají velké množství náročné agendy, včetně covidových opatření a kompenzací, aktuálně významně narůstá objem agendy spojené s pomocí a administrací válečných běženců z Ukrajiny.

Konkrétně Úřad práce je v tuto chvíli extrémně přetížen. Po dvou vyčerpávajících covidových letech nejdříve přišly úkoly spojené s pomocí lidem v souvislosti s energiemi, ať už jde o osoby u dodavatele poslední instance, které Úřady práce stále osobně oslovují, nebo o jiné důsledky zdražení energií. Tyto úkoly stále trvají. Po dnešním – podotýkám že správném a potřebném – rozhodnutí vlády o zvýšení hranice životního a existenčního minima se k tomu přidá nutnost přepočtu výše velkého množství dávek, která kolegyně a kolegy rovněž zaměstná.

Samostatnou kapitolou je pomoc uprchlíkům – již zhruba dva týdny úřady práce nezvládají administrovat téměř nic jiného. S ohledem na nálady části obyvatel, která není vůči důležité a potřebné pomoci uprchlíkům příliš citlivá, není v ničím zájmu, aby v oblasti sociálních dávek a pomoci docházelo k prodlevám. Jak určitě z médií víte, před úřady se tvoří dlouhé mnohahodinové fronty, které úřednictvo nemůže důstojně obsloužit. Aplikace, která má online s touto agendou pomáhat, je v podstatě nepoužitelná a kontraproduktivní, protože vyžaduje velké množství údajů, včetně bankovního spojení, které tato osoby někdy ani nemají a výsledek je na úřadech nezbytné zkontrolovat a opravit. Od pátku tohoto týden již bude možné podávat žádosti o humanitární dávku v dalším kole, od 11. dubna by se měl rozdělovat ubytovací příspěvek, dosud není zřejmé jak.

Odměny, které v této souvislosti byly úředníkům vyplaceny okolo částky 3 000 Kč na osobu, jsou spíše výsměchem než adekvátním oceněním vzniklé situace. S ohledem na atmosféru, která z důvodu extrémního přetížení na Úřadech práce panuje, lze očekávat mimo jiné i odchody zkušených lidí, případně jejich vyšší nemocnost způsobenou stresovou zátěží. Předpokládám, že je Vám naprosto zřejmé, k jakému kolapsu, a nejen v souvislosti s uprchlíky, by tyto úbytky pracovních sil vedly. Není tedy zřejmé, proč v rámci schvalované systemizace dochází k redukci služebních míst v rámci celé státní služby – teď bude rozhodně potřeba lidí spíš více než méně a pouhé populistické úsilí o snížení výdajové položky by se vládě brzy nejspíše značně prodražilo.

Proto na Vás skutečně důrazně apeluji, abyste dobře zhodnotil možnost jiného řešení narůstajících problémů. Jednak je potřeba přerozdělit všechny nově vznikající agendy, není možné na Úřad práce valit stále další a další nové úkoly. Dále je potřeba zaměstnance, kteří všechnu práci důsledně vykonávají, opravdu adekvátně platově ohodnotit. Dále je potřeba vyřešit možnost alespoň krátkodobého náboru pracovních sil pro zvládání uprchlické situace. A v neposlední řadě by si od Vás úřednice a úředníci zasloužili i vstřícnost a slušné poděkování za služby, které odvádějí, nikoli přezíravost a ignoraci, kterých se jim doposud dostává.

 

S úctou

Pavel Bednář

předseda OS SOO

Přílohy: