Stavební produkce v roce 2021 vzrostla o 1,4 %

Stavební produkce v prosinci reálně meziročně vzrostla o 8,1 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,3 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 52,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 120,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 18,7 % bytů méně.

„Celková stavební produkce v roce 2021 po předchozím poklesu mírně vzrostla, a to jak v pozemním, tak inženýrském stavitelství. Stavebnictví se v průběhu roku potýkalo s mimořádným růstem cen a nedostatkem stavebních kapacit,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

„Prosinec byl z hlediska meziročních indexů nejúspěšnějším měsícem roku 2021. Produkce vzrostla především díky pozemnímu stavitelství. Nutno dodat, že základna z předchozího roku byla velmi nízká. Po třech měsících poklesů meziročně rostlo také inženýrské stavitelství a oba segmenty stouply i meziměsíčně, což jsou pozitivní zprávy,“ vysvětluje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Stavební produkce1 v prosinci 2021 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,8 %. Meziročně vzrostla o 8,1 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 10,5 % (příspěvek +7,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 2,2 % (příspěvek +0,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v prosinci 2021 meziročně snížil o 1,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2021 meziročně vzrostla o 4,4 %.

Stavební úřady v prosinci 2021 vydaly 7 919 stavebních povolení, meziročně o 8,3 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 51,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 52,8 %.

Počet zahájených bytů v prosinci 2021 meziročně vzrostl o 120,8 % a dosáhl hodnoty 6 024 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 55,8 %. V bytových domech vzrostl počet zahájených bytů více než pětkrát. Meziroční růst byl ovlivněn také nízkou srovnávací základnou.

Počet dokončených bytů v prosinci 2021 meziročně klesl o 18,7 % a činil 3 647 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 4,2 %, v bytových domech se počet dokončených bytů snížil o 38,8 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 1,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,2 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 1,5 %. Údaje za prosinec 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 02. 2022.

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2021

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2021 byla reálně v porovnání s 3. čtvrtletím 2021 vyšší o 1,9 %. Meziročně produkce vzrostla o 4,3 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně zvýšila o 7,4 % (příspěvek +5,0 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles o 2,1 % (příspěvek -0,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2021 meziročně snížil o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 6,3 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2021 v tuzemsku uzavřely 20 812 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 16,4 %. Celková hodnota těchto zakázek se meziročně zvýšila o 2,1 % a činila 69,4 mld. Kč, na pozemním stavitelství 31,0 mld. Kč (pokles o 5,1 %) a na inženýrském stavitelství 38,4 mld. Kč (růst o 8,6 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 12,3 % nižší.

Stavební úřady ve 4. čtvrtletí 2021 vydaly 23 036 stavebních povolení, meziročně o 6,8 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 137,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 33,5 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostl o 58,1 % a činil 12 809 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech rostl o 29,0 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán růst o 157,8 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2021 meziročně klesl o 6,7 % a činil 10 368 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 0,9 %, u bytových domů byl pokles o 23,1 %.


Stavebnictví v roce 2021

Stavební produkce v roce 2021 reálně meziročně vzrostla o 1,4 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně zvýšila o 1,5 % (příspěvek +1,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 1,0 % (příspěvek +0,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v roce 2021 meziročně snížil o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2021 meziročně vzrostla o 5,1 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2021 v tuzemsku uzavřely 78 517 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 15,3 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 14,7 % a činila 290,2 mld. Kč, v pozemním stavitelství 127,2 mld. Kč (růst o 10,2 %) a v inženýrském stavitelství 163,0 mld. Kč (růst o 18,4 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 0,5 % nižší.

Ke konci roku 2021 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,0 tisíc zakázek (růst o 4,8 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 225,7 mld. Kč (růst o 13,2 %).

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2021 meziročně vzrostl o 5,8 %, stavební úřady jich vydaly 90 960. Orientační hodnota těchto staveb činila 521,9 mld. Kč a v porovnání s rokem 2020 vzrostla o 33,9 %.

Počet zahájených bytů v roce 2021 se meziročně zvýšil o 28,3 % a činil 45 244 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,4 %, v bytových domech byl růst o 84,1 %.

Počet dokončených bytů v roce 2021 se meziročně zvýšil o 0,7 % a činil 34 641 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 1,0 %, v bytových domech došlo k poklesu o 0,4 %.

_____________________ 

Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

  • Zdroj: Český statistický úřad