Premiér Fiala navštívil obce na jihu Moravy, které loni postihlo tornádo

Premiér Fiala navštívil obce na jihu Moravy, které loni postihlo tornádo, 7. února 2022.
Premiér Fiala navštívil obce na jihu Moravy, které loni postihlo tornádo, 7. února 2022.
Předseda vlády Petr Fiala navštívil v pondělí 7. února 2022 jihomoravské obce Hrušky, Moravskou Novou Ves, Lužice, Mikulčice a město Hodonín, které loni v červnu postihlo tornádo. Se zástupci obcí a kraje jednal o pokračování státní pomoci a zúčastnil se diskuse s místními občany. Programu se zúčastnili také ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Premiér Petr Fiala a další členové vlády si během cesty po postižených obcích prohlédli mimo jiné opravenou mateřskou školu v Hruškách či tornádem poškozený hřbitov v Mikulčicích. Předseda vlády při této příležitosti poděkoval všem, kteří se na zvládnutí přírodní katastrofy i následného odstraňování jejích následků podíleli.

„Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem lidem z integrovaného záchranného systému, dobrovolníkům a všem, kteří tady pomáhali a vlastně dosud pomáhají. Tornádo ukázalo ve svých důsledcích nesmírnou solidaritu a podporu, které se dostalo postiženým obcím z celé republiky, a to je něco, co i po více než půl roce musíme všichni ocenit,“ prohlásil premiér Fiala.

Členové vlády jednali se starosty a zástupci kraje ohledně možnosti prodloužení platnosti některých dotačních titulů, zejména programů Ministerstva pro místní rozvoj, jako je program Obnova obecního a krajského majetku. Diskutovali také o dalších programech na odstranění následných škod, které vznikly třeba zásahem jednotek hasičů nebo jiných záchranných jednotek při poskytování pomoci a následném odstraňování následků řádění tornáda například na silnicích, chodnících a další infastruktuře a na které se nevztahují v současnosti spuštěné programy.

„Je jasné, že některé dotační programy, především ten, který se týká obnovy obecního a krajského majetku, by měly být prodlouženy tak, aby opravdu všichni, kteří ještě chtějí podat žádost, ji mohli ještě připravit a mohli získat potřebné finanční prostředky. Budeme se bavit i o dalších dotacích. Pan ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími kolegy také připravuje program, který by pomohl těm podnikatelům, kteří se do předchozích dotačních titulů nevešli,“ uvedl předseda vlády.

Možností, jak získat od státu pomoc na odstraňování následků živelní pohromy měli obyvatelé poškozených obcí, obce a další subjekty několik. Například v Programu Živel bylo dosud proplaceno 1 346 žádosti v objemu 354 milionů korun, celkově bylo na program vyčleněno 1,4 miliardy. Na rekonstrukci poškozeného či výstavbu nového obydlí mohli lidé v rámci programu žádat o dotaci do výše dvou milionů korun. Postižení občané mohli také prostřednictvím pracovišť Úřadu práce ČR získat dávku mimořádné okamžité pomoci do výše 57 900 korun. V souvislosti s tornádem bylo přijato celkem 1 339 žádostí a vyplaceno celkově přes 72 milionů korun.

Podle premiéra Patra Fialy prověřilo tornádo na jižní Moravě také akceschopnost a funkčnost integrovaného záchranného systému. „Je třeba vyhodnotit všechny zkušenosti, které nám tornádo, záchranné práce a všechny další následné práce přinesly, abychom věděli, co ještě je potřeba zlepšit a na co máme být připraveni, kdyby se náhodou něco podobného opakovalo. Z reakcí, které jsem během dnešní návštěvy mohl slyšet, vyplývá spokojenost s fungováním integrovaného záchranného systému. Ale také se ukazuje, že například psychologickou podporu bude třeba poskytovat zdejším občanům mnohem déle, než jak se původně počítalo. To jsou věci, ze které se můžeme poučit, abychom na příště byli připraveni na případné katastrofy ještě lépe,“ dodal premiér Fiala.

Více o možnostech další pomoci státu čtěte také v tiskových zprávách Ministerstva pro místní rozvoj a Ministertsva průmyslu a obchodu.