Summit EU v Sibiu bude spíše konsolidační než revoluční

Dlouho připravovaný neformální summit lídrů EU-27 o budoucnosti Evropy a nové strategické agendě, se uskuteční symbolicky 9. května 2019 v Sibiu v garanci rumunského předsednictví v EU. Podle původního plánu měl summit ukončit proces reflexe o budoucnosti Evropské unie. Vzhledem k neukončené otázce brexitu bude summit spíše konsolidační než revoluční.

Proces reflexe zahájený na Radě EU v roce 2016 vyústil v tzv. Bratislavskou deklaraci o společném závazku k užší spolupráci v oblasti migrace a vnější hranice, vnitřní bezpečnosti, vnějších vztahů a obrany. V březnu 2017 zveřejnila EK Bílou knihu o budoucnosti Evropy, ve které EK popsala výzvy a globální změny ovlivňující postavení Evropy ve světě a navrhla možné scénáře jejího dalšího vývoje do roku 2025. Dalším impulsem pro diskusi o budoucnosti EU byly oslavy 60. výročí podpisu zakládajících Smluv a Římská deklarace představitelů 27 ČS EU a institucí EU o budoucím směřování Unie.

POSELSTVÍ BYZNYSU PRO EU SUMMIT V SIBIU „ EVROPA S PŘÍLEŽITOSTMI PRO VŠECHNY“

Stejně jako členské státy a instituce EU mobilizuje i evropský byznys, analyzuje dosažené úspěchy i neúspěchy současné Komise, identifikuje své priority a formuluje své požadavky na budoucí politiky nové evropské politické garnitury. V centru je prosperita, posílení vnitřního trhu včetně digitálního trhu, globální konkurenceschopnost a to vše v kontextu udržitelné, stabilní, bezpečné Evropy.

Byznys sehrává a bude i nadále sehrávat v budoucí Evropě úlohu investora, inovátora, tvůrce hodnot pracovních příležitostí. Pokud hovoříme o rozvoji nových technologií, o tom nejlepším využití digitalizace a dat, vytvoření cesty k nízkoúhlíkové společnosti a společnosti účinně využívající zdroje, musí být byznys nezbytně součástí těchto řešení. A nejde tu jen o naplnění těchto společenských cílů, ale i o převzetí vedení v těchto oblastech. To je i obsahem dopisu, který BusinessEurope adresoval Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské Rady.

Svaz průmyslu a dopravy ČR celý proces reflexe sledoval a ve svých stanoviscích definoval své priority a podpořil kombinaci scénáře „dělat méně, zato efektivněji“ a „dělat mnohem více společně ve vybraných oblastech“. Stabilní, bezpečná a předvídatelná Evropa je v zájmu byznysu, podniků i jejich zaměstnanců.

Jednotný trh musí zůstat i nadále motorem Evropské unie, který našim firmám pomáhá růst a vytvářet pracovní míst. Evropská Unie se měla do budoucna soustředit na lepší a efektivnější implementaci stávající legislativy a nepřijímat nové legislativní akty, které budou vytvářet překážky byznysu. Platforma REFIT P a hodnocení dopadů musí I nadále přispívat k tomu, aby byla legislativa příznivá pro byznys I občany. Nové iniciativy by neměly zasahovat do svobody podnikání a ohrožovat suverenitu členských států. Naopak by se měly zaměřit na oblasti, které souvisí s technologickým vývojem a potřebou reagovat na nové výzvy. Vnitřní trh je třeba vnímat i optikou vnější dimenze. Společná obchodní politika je silným faktorem růstu a otevírá evropským podnikům dveře na vzdálenější trhy a zajišťuje obchodní a mnohdy i investiční podmínky, které by Česká republika sama nemohla zajistit.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie EU infoservis