Svaz i byznys vítá úspěch europoslankyně Dlabajové

Jak jsme Vás již informovali tento týden na našich webových stránkách, evropský byznys stále doufá, že se v Evropě i globálně podaří nastavit uchopitelný rámec pro udržitelnou due diligence a vyzývá k realismu, proporcionalitě a funkčnosti tohoto rámce, aby skutečně umožnil a vedl podniky při přijímání nezbytných kroků směrem k udržitelnějším dodavatelským řetězcům. To zahrnuje společnosti spadající do působnosti tohoto rámce, ale také malé a střední podniky, které budou ovlivněny. V této klíčové fázi legislativního procesu by podnikatelská komunita ráda předložila řadu doporučení a obav, jak zvýšit přínosy návrhu hloubkové kontroly udržitelnosti (CS3D). Také podnikatelská komunita při OECD mobilizuje, aby se tyto základní principy objevily v revizi Směrnice pro nadnárodní společnosti. Proto Svaz uvítal podporu a úspěšné hlasování o kompromisním textu europoslankyně Martiny Dlabajové o due dilligence v rámci Výboru ITRE 24. 1. 2023. Byznys to považuje za velké vítězství a krok k realitě. Není to vítězství náhodné a ojedinělé a je postaveno na dlouhodobé spolupráci Svazu a evropského byznysu s europoslankyní Dlabajovou. Přijatý kompromisní návrh paní europoslankyně je konstruktivní, vyvážený a zohledňuje všechny dopady, které by měl původní návrh Komise na podniky. Jediný výchozí přístup jsou dodavatelské řetězce, rozumný rozsah směrnice vylučující malé a střední podniky a omezení administrativní zátěže.

Text návrhu si můžete přečíst zde.

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a generální ředitelky pro mezinárodní organizace a EU