Svaz ocenil kompromis o sociálních aspektech mobilního balíčku

Rok a půl tvrdého vyjednávání v Radě, červnový propad v Evropském parlamentu, nový pokus rakouského předsednictví, rebelující skupina členských států a neúnavné lobby obou stran sociálního dialogu. To vše předcházelo prosincové Radě TTE ve složení ministrů pro dopravu.

„Dosažená dohoda je o spravedlivějších pravidlech pro řidiče a dopravní podniky a větší účinnosti národních kontrolních úřadů. Profesionální řidiči budou profitovat z lepších pracovních podmínek a podniky operující napříč různými členskými státy dosáhnou vetší právní jistoty a méně byrokracie. Dosáhnout dohody u tohoto návrhu bylo nejvyšší prioritou rakouského předsednictví,“ komentoval dohodu Norber Hofer, ministr dopravy, inovací a technologie Rakouska.

Kompromis je na světě a Svaz oceňuje, že Česká republika tentokrát zabojovala a vydržela až do konce. Přijatá společná dohoda je solidní mandát pro zahájení trialogu. Respektuje totiž záměr EK zajistit slušné pracovní podmínky řidičům a brát ohled na vysokou mobilitu odvětví silniční přepravy. Kompromis považuje za krok dobrým směrem také sdružení ČESMAD BOHEMIA. Podle něj je neúnosné mít 27 různých národních aplikací směrnice o vysílání pracovníků s odlišnými výpočty minimálních mezd a dalšími pravidly.

Ještě však není vyhráno. V Radě hlasovalo proti 9 členských států (BE, BG, HR, HU, IE, LT, LV, MT, PL). Přičemž Rumunsko se zdrželo hlasování. Ve výboru EP TRANS bude hlasovat 13. prosince 2018.

Nejcitlivějším bodem jednání byl bezesporu text lex specialit. Jedná se o pravidla pro aplikaci směrnice o vysílání pracovníků na různé dopravní operace na základě principu dostatečné vazby řidiče k území hostitelského státu. Ta obsahují:

 • Úplné vynětí transitu a bilaterální přepravy z pravidel vysílání pracovníků.
 • Upravenou definici bilaterální mezinárodní přepravy zahrnující vyjmutí všech bilaterálních přeprav z a do místa usazení dopravce.
 • Nad rámec bilaterální přepravy jsou rovněž z pravidel vysílání pracovníků vyjmuty až dvě dodatečné operace pokud jsou učiněny vozidlem, které je vybaveno smart tachografy druhé generace.
 • Dodatečné operace bude možné učinit při bilaterální přepravě bez geografického omezení.

Kabotáž

 • Zůstává zachován ve stávajícím režimu umožňující tři operace v sedmi dnech.
 • Nově je stanoveno období cooling off v podobě 5 dní (opatření proti řetězení kabotáží).

Doba řízení a odpočinku

 • Řidiči je umožněno trávit dva zkrácené týdenní odpočinky po sobě v kabině vozidla.
 • Pravidelný týdenní odpočinek musí být tráven mimo vozidlo.
 • Dopravce musí organizovat práci řidiče tak, aby mu bylo umožněno vrátit se každé 3 týdny (v případě, že řidič čerpá dva zkrácené týdenní odpočinky po sobě) nebo každé 4 týdny (v případě střídání zkráceného a dlouhého odpočinku)

Tachografy

 • Vozidlo provozující mezinárodní dopravu a kabotáž musí být do konce roku 2024 vybavena smart tachografy druhé generace.
 • V mezidobí bude řidič muset zadávat kód země v současném tachografu ihned po překročení hranic.

Vladimíra Drbalová