Svaz průmyslu chce Evropu přátelskou pro byznys

Česko by během svého předsednictví v Radě EU mělo bojovat za zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a ekonomiky.

Evropská unie a evropská politika se v roce 2022 dostanou do centra pozornosti nejen vlády, ale také veřejnosti. Ve druhém pololetí se Česko ujme půlročního předsednictví v Radě EU. Evropská unie a její další směřování jsou klíčové pro dosavadní i budoucí úspěch českého průmyslu a ekonomiky. Česko tak během předsednictví bude mít významnou příležitost ovlivňovat pokrok v tvorbě evropské legislativy a moderovat diskuse o významných evropských tématech.

Svaz průmyslu a dopravy hodlá výjimečného roku 2022 využít k tomu, aby zdůrazňoval, že Evropská unie musí zůstat přátelská k byznysu a vytvářet rovné a férové podmínky pro podnikatele ze všech členských zemí. Definoval tři pilíře, na kterých by měla EU do budoucna stavět, a bude chtít po české vládě, aby tyto priority během předsednictví zdůrazňovala.

TŘI PRIORITNÍ OKRUHY SP ČR

Zástupci českého byznysu se shodli, že chtějí, aby Evropa byla „otevřená a silná“, „konkurenceschopná a udržitelná“ a disponovala „dynamickým trhem práce“.

První z priorit se opírá zejména o posílení evropského průmyslu prostřednictvím zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců a jejich diverzifikaci. Tomu má napomoci ambiciózní obchodní politika, která bude evropským firmám otevírat cesty na nové trhy a k novým dodavatelům a odběratelům.

Evropská průmyslová strategie musí podporovat konkurenceschopnost a vlastní evropskou produkci ve strategických oblastech. Je proto nutné, aby EU úzce spolupracovala s partnery, jako je USA. Měla ba se zasadit o reformu Světové obchodní organizace a podporoval svobodný obchod.

KONKURENCESCHOPNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Evropa musí zůstat mezinárodně konkurenceschopná, i když půjde po cestě ke klimatické neutralitě. Tato cesta musí respektovat svobodu při volbě technologií, které tento cíl pomohou naplnit. Evropa nesmí zavrhovat přechodné technologie, které pomohou překlenout dobu, než budou k dispozici nové bezuhlíkové technologie a postupy. Je nutné, aby EU respektovala firemní investiční cykly a brala ohled na národní specifika a reálné možnosti. Ochranná opatření, aby se kvůli boji se skleníkovými emisemi průmysl nestěhoval za hranice EU, je třeba zanechat a posilovat.

Evropské firmy potřebují lepší fungování vnitřního trhu EU. Jeho pravidla musí Evropská komise vymáhat důsledně a aplikovat jednotně, aby nevznikaly stále nové národní překážky. Zejména je potřeba podpořit trh se službami a uvést do praxe iniciativu směřující k férovému a jednoduchému daňovému systému, zejména zjednodušit registraci k DPH. Při vytváření nové regulace nelze postupovat metodou „one size fits all“ a je nutné provádět kvalitní dopadové studie.

Svaz průmyslu bude věnovat mimořádnou pozornost návrhům Evropské komise v oblasti udržitelné správy a řízení obchodních společností a náležité péče v dodavatelských řetězcích. Je nutné zajistit, aby tyto nové povinnosti nezhoršily konkurenční pozici evropských firem v v globálním prostředí.

PRUŽNÝ TRH PRÁCE

Bez dobře fungujícího trhu práce nemůže evropská ekonomika prosperovat. Trh práce se bude muset přizpůsobovat novým demografickým a technologickým trendům. Prioritou je podporovat celoživotní učení, rozvíjet kombinované vzdělání na všech úrovních, a zvyšovat flexibilitu trhu práce. Evropský trh práce musí být právně předvídatelný a administrativně jednoduchý.
Autonomie členských států a sociálních partnerů v oblasti mezd a systémů sociální ochrany musí zůstat zachována. Stejně jako pro oblast vnitřního trhu, i zde platí nutnost jednotné aplikace legislativy EU ve všech členských státech.

SILNÝ HLAS V EVROPĚ

Česko bude mít během předsednictví v Radě EU možnost půl roku „boxovat“ mimo svoji „váhovou kategorii“, po boku významnějších hráčů, působit na zásadní témata a při mnoha jednáních se prezentovat i na globální úrovni. Zásadní bude koordinace s dalšími zeměmi, které budou předsedat EU od začátku roku 2022 do druhého pololetí 2023, tedy Francie, Česko a Švédsko.

Svaz průmyslu bude krátce před a během předsednictví organizovat řadu akcí. Hlavní událostí bude v červnu 2022 jednání Rady prezidentů členských svazů BusinessEurope v Praze, tzv. COPRES. Svaz průmyslu získá jedinečnou příležitost vyzdvihnout své priority a zároveň se prezentovat jako špičková zaměstnavatelská organizace, která dokáže být v Evropě slyšet. Hlavní událostí bude v červnu 2022 jednání Rady prezidentů členských svazů BusinessEurope v Praze, tzv. COPRES.

SP ČR posílil své postavení v BusinessEurope
Jedním z viceprezidentů největšího evropského zaměstnavatelského svazu BusinessEurope bude od ledna 2022 Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Do funkce ho schválila Rada prezidentů (COPRES), nejvyšší orgán BusinessEurope. „Je to pro mě velká čest. Tuto pozici jsem získal díky důvěře prezidia Svazu průmyslu, které mě do ní nominovalo, a vedení BusinessEurope, organizace, kde patříme k nejaktivnějším a nejvlivnějším členům. BusinessEurope hájí zájmy byznysu vůči Evropské komisi, Radě a Parlamentu. Pozice v jeho vedení mi umožní, aby v jeho politice byly dostatečně akcentovány zájmy českých firem a české ekonomiky jako celku,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a od ledna také viceprezident BusinessEurope.

Článek vyšel v časopise Spektrum 1Q/2022. Celé číslo čtěte zde.