Vláda schválila dar Ukrajině i úpravy v protiepidemických opatřeních

Tisková konference po jednání vlády, 26. ledna 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 26. ledna 2022.
Česká republika pošle Ukrajině, ohrožené ruskou agresí, 4 006 dělostřeleckých nábojů jako gesto solidarity. Poskytnutí materiálního daru na žádost ukrajinské vlády schválila ve středu 26. ledna 2022 vláda Petra Fialy. Odsouhlasila i částečné změny v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví a souhlasila s vyhlášením jedenácti kulturních památek za národní kulturní památky.

Na základě žádosti ukrajinské vlády ze 17. ledna schválila vláda Petra Fialy poskytnutí materiálního daru pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny ve formě 4 006 kusů dělostřeleckých nábojů ráže 152 mm v hodnotě přibližně 36,6 milionu korun. Česká vláda tím vyjadřuje solidaritu Ukrajině, která čelí hrozbě vojenské agrese ze strany Ruské federace. Česká armáda disponuje dostatečným množstvím dělostřelecké munice ráže 152 mm, aby část ze svých zásob mohla Ukrajině přenechat, a navíc v rámci přezbrojení na děla NATO ráže 155 mm už je nebude potřebovat. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Eskalace tohoto konfliktu by mohla mít závažný dopad na bezpečnost Evropy, na ceny energií i na další věci. Jsme součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance, postupujeme koordinovaně. Je dobře, že zde existuje společný postup evropských zemí a členských zemí Severoatlantické aliance. Podporujeme Ukrajinu a snažíme se dosáhnout toho, aby se situace řešila mírovými prostředky, diplomatickou cestou a abychom odradili Rusko od jakékoli vojenské agrese. To je samozřejmě i záměr české vlády. Věříme v diplomatickou cestu, ale jsme připraveni, a je to naše povinnost se na to připravovat, i na horší scénáře,“ uvedl premiér Petr Fiala. „Důležité je také ukázat, že Ukrajina má spojence a podporovatele, kteří jsou připraveni jí pomoci. Na tom je po jednání naší vlády jednoznačná shoda,“ doplnil předseda vlády.

Vláda schválila také návrh Ministerstva kultury na rozšíření seznamu národních kulturních památek o dalších jedenáct kulturních památek na Broumovsku. Jedná se o ucelený soubor 10 kostelů a jedné kaple Broumovská skupina kostelů, jejichž autory jsou až na jednu výjimku Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác. Unikátní komplex sakrálních staveb byl až dosud zařazen mezi kulturní památky, jeho povýšení na národní kulturní památku je zároveň i připomínkou výročí 270 let od smrti Kiliána Ignáce Dientzenhofera v loňském roce a 300 let od smrti jeho otce Kryštofa Dientzenhofera, které si připomínáme letos. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Ministři a ministryně projednali a do Parlamentu poslali návrh novely zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Tento změnový zákon má mimo jiné od 1. února 2022 změnit i zákon o archivnictví a spisové službě tak, že do legislativy vkládá pravidla atestace elektronických systémů spisové služby a všem institucím ukládá povinnost vykonávat spisovou službu v elektronických systémech spisové služby, kterým byl udělen atest. Požadovaná atestace však není dostatečně připravena, proto vláda schválila návrh novely změnového zákona, která odloží účinnost pravidel atestace elektronických systémů spisové služby na 1. červenec 2023 a zároveň i odložení účinnosti povinnosti vykonávat spisovou službu v atestovaných elektronických systémech spisové služby na 1. ledna 2026.

Kabinet odsouhlasil také postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2022, který nastavuje priority integrační politiky České republiky pro rok 2022 a navrhuje konkrétní opatření, jak tyto priority naplňovat. Hlavními prioritami integrace cizinců do českého prostředí zůstávají znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace v české společnosti, rozvíjení vzájemných vztahů mezi komunitami a postupné nabývání práv v závislosti na délce pobytu, stát chce nadále podporovat i programy integrace na lokální a regionální úrovni či dostatečnou informovanost jak cizinců, tak i majoritní společnosti, jaké bezplatné služby stát cizincům v rámci integrace nabízí a jak je integrace důležitá pro budování harmonického soužití.

Vláda se zabývala rovněž změnami v protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictvíOd 15. února začne platit v České republice omezení platnosti certifikátů o dokončeném očkování u osob starších 18 let na maximálně 270 dnů. Stejné nařízení v rámci evropského digitálního certifikátu, které vydala Evropská komise, bude platit už od 1. února, ale vláda se rozhodla dát českým občanům ještě další dva týdny, aby se stihli naočkovat třetí dávkou, a platnost certifikátu si tak prodloužili. Od 31. ledna se změní pravidla pro testování zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů firemních orgánů tak, že výjimku z testování budou mít všichni, kteří měli v posledních 30 dnech pozitivní RT-PCR test a skončili v izolaci. To samé bude platit i pro testování žáků, studentů a zaměstnanců ve školách, ale nově se do testování zapojí i studenti vyšších odborných škol. Ministerstvo také se souhlasem vlády zakázalo od 27. ledna do 13. února až na přesně specifikované výjimky návštěvy ve věznicích, ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců.

Vláda projednala rovněž návrh na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí, jak jej vypracoval Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Celkem se jedná o 50 návrhů, které budou teď předloženy Nevyššímu správnímu soudu, z toho u 42 politických subjektů se jedná o pozastavení a u osmi na rozpuštění.

Kabinet také rozhodl o novém složení řídicích orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jedná se o deset zástupců státu ve správní radě, z čehož sedm jich bude nových a třem byl mandát prodloužen, a jednoho ze tří zástupců státu v dozorčí radě. Důvodem změn je konec stávajícího funkčního období. Vláda rovněž k 31. lednu odvolala z funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helenu Válkovou, která na tuto funkci sama rezignovala, ale bylo třeba její rozhodnutí formálně potvrdit.

Vláda schválila také novelu zákona o ochraně chmele, což je adaptační novela na nařízení Evropské komise ze 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva zemědělství.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-26-ledna-2022-193932/.