Svaz průmyslu dnes jednal na tripartitě

Na dnešním jednání tripartity Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), jakožto největší zástupce českého byznysu, projednává například novelu zákona o důchodovém pojištění, čerpání z evropských fondů, dopravní stavby nebo digitální agendu.

NÁVRH FINANCOVÁNÍ DŮCHODŮ POVAŽUJEME ZA NESYSTÉMOVÝ

„Svaz průmyslu rozumí, že vláda předkládá návrh na růst důchodů. Vzhledem k tomu, že důchody v poslední době nerostly stejným tempem jako průměrná nebo minimální mzda, to pokládáme za logické. Považujeme ale za nesystémový způsob, jakým chce vláda důchody financovat. Obáváme se, že financování může jít na úkor státního dluhu v budoucích letech,“ komentuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Chybí nám výhled, jak se budou důchody vyvíjet dál, aby se na to mohly jednotlivé věkové skupiny připravit,“ doplňuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

DIGITÁLNÍ AGENDA NENÍ JEN E-GOVERNMENT

„Vítáme, že se vláda zabývá e-governmentem. Je ale důležité, aby se důsledně věnovala i dalším oblastem rozvoje digitalizace a jejím dopadům na společnost. Klíčové oblasti digitálního trhu, a s tím související obchodní dohody, se totiž projednávají právě teď na úrovni Evropské unie. Proto potřebujeme, aby vláda přistoupila k digitální agendě jako k nadresortní oblasti. Bez toho nebude Česká republika schopna na evropské úrovni vyjednávat příznivá pravidla pro český byznys, a to na něj bude mít drtivý dopad,“ upozorňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

VLÁDA MUSÍ ZAJISTIT EFEKTIVNÍ ČERPÁNÍ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

„Požadujeme, aby vláda během jara předložila analýzu rizik čerpání prostředků z evropských fondů v jednotlivých programech včetně přehledu konkrétních opatření a návrhu případných realokací. Chceme, aby vláda zajistila efektivní využití financí z evropských fondů,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

MINISTERSTVO BY MĚLO PŘEDLOŽIT REÁLNÝ ODHAD DOPRAVNÍCH STAVEB

„Na posledním pracovním týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro dopravu jsme byli informováni, že v roce 2017 mělo být zahájeno 21 dopravních staveb. Z toho se ale nakonec zahájilo jen pět, zbytek bylo přesunuto na letošní rok. Ministerstvu dopravy se nedaří dodržovat svůj vlastní plán, proto chceme, aby předložilo reálný odhad celkového počtu zahájených staveb v následujících letech,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se věnuje sociálnímu dialogu pravidelně, je oficiálním zástupcem českých firem a také povinným připomínkovým místem. Ročně se vyjadřuje k cca 140 legislativním návrhům s cílem zajistit kvalitní podnikatelské prostředí v České republice.