Svaz průmyslu jednal na první letošní na tripartitě

Svaz průmyslu a dopravy jakožto vedoucí zaměstnavatelské delegace věří, že sociální dialog bude i v novém roce pravidelně a efektivně fungovat a v České republice bude nadále trvat sociální smír. Ten odráží kvalitní sociální dialog v zemi, a není samozřejmostí, což dokazují protesty například ve Francii. Na první letošní tripartitě Svaz průmyslu za zaměstnavatele projednal s odbory a vládou hned osm témat klíčových pro rozvoj blahobytu v ČR.

ŠKOLSTVÍ – CUT-OFF-SCORE

Zavedení nepodkročitelné hranice úspěšnosti tzv. cut-off-score by nejvíce ohrozilo maturitní obory středních odborných učilišť a obory nástavbového studia. Zde by nemohlo být přijato 68 % až 73 % uchazečů.

„Cut off score neodpovídá reálnému postavení žáků ani škol v regionech. Za Svaz průmyslu a dopravy se proto obáváme, že pevná bodová laťka pro přijetí na střední školy by mohla způsobit, že se některé obory vůbec neotevřou. Zhoršila by se situace oborů, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé zájem a do kterých nyní horkotěžko sháníme žáky. Zkušenosti ze zahraničí nám navíc ukazují, že cut-off score znevýhodňuje děti ze sociálně slabších rodin, které si nemohou dovolit placené doučování,“ popisuje 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

„Namísto zavedení cut-off score podporujeme návrh Asociace krajů, který by navýšil kompetence kraje coby zřizovatele škol, aby s ředitelem školy mohl vyjednávat o počtech tříd a žáků. Také bychom se měli zaměřit na zlepšení kvality výuky, kariérového poradenství nebo popularizovat technické vzdělávání. Rozšířit by se měla i praktická výuka na bázi duálního vzdělávání,“ dodává Jan Rafaj.

VÝSTAVBA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

V České republice se jen velmi pomalu rozbíhá stavba silnic a dálnic. Slíbené termíny zahájení výstavby řady úseků se navíc stále odsouvají a síť dopravní infrastruktury se tak nerozšiřuje.

„Za loňský rok se u nás otevřely jen 3 kilometry a 770 metrů dálnice. To je zcela nedostatečné. Požadujeme, aby vláda doplnila harmonogram staveb o ty, které plánuje zahájit do tří let. Občané si zaslouží vědět, co je vláda schopná v silniční nebo železniční dopravě postavit, zprovoznit, a mohli s tím počítat,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

VODNÍ DOPRAVA

V otázce výstavby plavebního stupně Děčín panuje spor mezi ministerstvem dopravy a ministerstvem životního prostředí, jestli lze stanovit dostatečná kompenzační opatření na snížení dopadů výstavby plavebního stupně Děčín na životní prostředí v této oblasti.

„Rozvoj vodní dopravy je nejen pro průmysl klíčový. Vláda rozhodla, že je ve veřejném zájmu zachovat vodní dopravu na Labi a tím i výstavbu plavebního stupně v Děčíně. Proto očekáváme, že se jasně rozhodne o stanovení kompenzačních opatření, která by dostatečně ochránila životní prostředí. Pokud taková opatření vláda nepřijme, bude to faktický konec vodní dopravy na Labi, a vláda bude muset přijmout doprovodný sociální program pro její útlum,“ doplňuje Jan Rafaj.

OP PIK – OPERAČNÍ PROGRAM PRO PODNIKÁNÍ, INOVACE A KONKURENCESCHOPNOST

MPO předložilo materiál, ve kterém rozebírá příčiny existujících problémů v OP PIK a ukazuje, jaké činí kroky, aby situaci zlepšilo.

„Řada problémů se v OP PIK i díky tlaku Svazu průmyslu a dopravy zlepšila. Napomohla tomu i účast našich odborníků v komisích, které vznikly za paní ministryně Novákové. Vidím šanci, že firmy budou moct prostředky z OP PIK čerpat rychleji a věřím, že stížností ze strany podnikatelů oproti předcházejícímu období ubude,“ předpovídá Jan Rafaj.

ZDRAVOTNICTVÍ

Podle zprávy OECD dosahuje české zdravotnictví dobrých výsledků. Přesto ale otevřela některé jeho problémy.

„Naše zdravotní péče je z nejlepších v Evropě. Na letošní rok je zdravotnictví finančně připraveno. Obávám se ale, že v roce 2020 může zdravotnímu sektoru začít problém s tím, aby příjmy pokryly jeho výdaje. Největší problém českého zdravotnictví ale vidíme ve fyzickém nedostatku zdravotních sestřiček ve většině regionů,“upozorňuje Jan Rafaj.

ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL NA DÁLNICI

Poslanecký návrh novely zákona o silničním provozu zakazuje jízdu v levém krajním pruhu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a také jízdních souprav delších než 7 metrů na dálnici v pracovních dnech od 6 do 22 hodin. Tím se jim na většině úseků znemožní jakékoliv předjíždění.

„Jízda kamionů se dá efektivně omezit dopravními značkami a kontrolou jejich dodržování. Není potřeba pracovat na nové legislativě, která by navíc omezila i řidiče karavanů. Tam, kde máme dva pruhy na dálnici, by omezení nesmyslně dopadlo na všechny řidiče na celém území republiky,“ uzavírá prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy