21. ledna 2019: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, předpokládaná TK v 11.00 hod.

V pondělí 21. ledna 2019 proběhne od 9.00 hodin na Úřadu vlády 147. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

21. ledna 2019

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

08.55 – fototermín před začátkem jednání
09.00 – začátek jednání
11.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Program jednání tripartity:

 • Možné dopady zavedení základní hranice úspěšnosti v přijímacích řízeních na střední školy a kroky ke zlepšení kvality středního školství
  Analýza se zabývá dopady zavedení nepodkročitelné hranice úspěšnosti, tzv. „cut-off score“. Zavedení centrálně stanovené minimální bodové hranice by se vázalo k jednotným přijímacím zkouškám pro přijetí na střední školy. Předkladatelem materiálu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Řešení kůrovcové kalamity a strategie dalšího rozvoje lesů
  V České republice aktuálně probíhá historicky nejrozsáhlejší kalamita podkorního hmyzu na smrku. Touto kalamitou jsou nejvíce postiženy oblasti krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Plzeňského a Jihočeského a Kraje Vysočina. Předkládaný materiál poskytuje zásadní informace o dosavadním vývoji a o krocích Ministerstva zemědělství.
 • Aktuální stav přípravy výstavby plavebního stupně Děčín
  Podkladový materiál Ministerstva dopravy pojednává o připravenosti výstavby plavebního stupně. Materiál se věnuje postupu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a možnostem kompenzačních opatření. Ministerstvo dopravy usiluje o co nejrychlejší schválení Koncepce vodní dopravy včetně Plavebního stupně Děčín.
 • Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury
  Ministerstvo dopravy předkládá sociálním partnerům pravidelně aktualizovaný materiál, který se věnuje připravenosti velkých dopravních staveb s cenou nad 300 milionů korun. Materiál popisuje stav projektové přípravy, udává procento vykoupených pozemků u jednotlivých staveb nebo popisuje možná rizika vážící se k termínu zahájení výstavby.
 • Opatření k řešení hlavních problémů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  Materiál Ministerstva obchodu a průmyslu poskytuje základní rozbor situace a popisuje kroky vedoucí ke stabilizaci a zajištění efektivního čerpání v OPPIK. Ministerstvo průmyslu a obchodu muselo v posledním roce reagovat na řadu závažných situací a současně bylo třeba nastavit fungování a řízení OPPIK tak, aby se toto případné riziko v budoucnosti v co největší míře eliminovalo.
 • Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR
  Předložený materiál se zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost a nákladovou efektivitu českého zdravotnictví, přičemž hlavními výstupy jsou doporučení OECD. Zdravotnický systém ČR dosahuje dobrých výsledků ve srovnání s ostatními ekonomikami střední a východní Evropy. Hlavní výzvou je zajistit udržitelnost financování v důsledku stárnoucí populace. Materiál je předkládán Ministerstvem zdravotnictví.
 • Novelizace zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která by zabezpečila pravidelnou každoroční valorizaci platby pojistného hrazeného státem za skupinu tzv. státních pojištěnců. Současná právní úprava je nepraktická, jelikož nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů ze systému veřejného zdravotního pojištění.
 • Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí 
  Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí zpracovaná Národní rozpočtovou radou.

Pro účast na doorstepu, fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady