Svaz průmyslu přeje, ať v roce 2021 opět rosteme

Mrzí nás, že jsme neměli příležitost se s vámi potkávat na tradičních předvánočních akcích. Dovolte nám proto, abychom vám touto formou za celý Svaz průmyslu a dopravy od srdce poděkovali za spolupráci a popřáli vše nejlepší do nového roku.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČRHanak

Rok 2020 byl velmi těžký rok, ovlivněný přírodou – celosvětovou pandemií. Velké pozitivum je, že jsme to většinou zvládli. Přestáli jsme pandemii nejen po stránce zdravotní, ale ustáli jsme ji také firemně a ekonomicky. Co bych chtěl popřát všem do nového roku? Dvě hodnoty, které se nedají koupit, a to je zdraví a štěstí. Jsem přesvědčený, že právě zdraví a štěstí rozhodnou o tom, kdo z nás bude v podnikání pokračovat, kdo bude úspěšný, a jestli společně zvládneme další rozvoj ekonomiky.

Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČRBenes 2

Českému průmyslu v roce 2021 přeji odvahu a sílu čelit očekávaným i neočekávaným výzvám, neutuchající chuť přicházet s dobrými nápady, štěstí na motivované zaměstnance a také spoustu pozitivní energie.

 
Jan Czudek, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČRCzudek 2015 ext 05mensi
Všem členům Svazu průmyslu a dopravy přeji, aby do roku 2021 vstoupili s pevným odhodláním čelit jeho výzvám, dokázali pružně reagovat na změny, udrželi si nadhled, ocelové nervy a také železné zdraví.

 

 
František Chaloupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČRchaloupecky

Přeji Vám všem mnoho zdraví a štěstí v roce 2021. Těším se, že se budeme moci scházet a jednat osobně. Rád se s vámi všemi setkám na Grémiu členských firem, Radě členů nebo zahraničních misích a jako dosud při mnoha obchodních a jiných příležitostech.

 

Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČRjaburkova

Děkuji vám, že přes všechny překážky máte stále odvahu a chuť podnikat. Přeji si, aby se vám uznání dostalo i od naší vlády. A aby náležitě podpořila české podniky z Národního plánu obnovy. Bez moderních firem se česká ekonomika neobnoví.

 

Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR20171113 rafaj JZ 4877

Dovolte mi poděkovat Vám všem, za mimořádné úsilí ve vzájemné spolupráci během složitého roku 2020. Děkuji za to, že jsme problémy řešili, ale také za to, že I když to bylo často rychlé, nedokonalé a odvážné, vždy to bylo ve skvělé atmosféře. Do dalšího roku Vám přeji kromě zdraví, také schopnost vytěžit zkušenosti získané a proměnit je do dalších osobních i firemních úspěchů. Hodně Božího požehnání v roce 2021.

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČRspicar

Podle čínského kalendáře byl rok 2020 rokem krysy. Ta prý dokáže najít cestu z nesnází a přizpůsobit se. A to český průmysl letos dokázal a drží celou ekonomiku. Přeji všem, aby byl rok 2021 snazší a umožnil vám dostat se zpět do předkrizové kondice.

 

 

Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR kuchtova

Pro rok 2021 přeji všem našim členům a jejich zaměstnancům zdraví, sílu a energii k řešení problémů a co nejvíc radosti v pracovním i soukromém životě.

 

Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR cizek

Kromě zdraví bych popřál více předvídatelnosti, stability a optimismu. Aby si společnost uvědomila, že pracovitost, inovativnost, podnikavost, kreativita a snaha být úspěšný mají být podporovány, protože jsou skutečným zdrojem dlouhodobého růstu.

 

 

Eva Martinicová, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČREva Martinicova

Warren Buffet kdysi na otázku, co si nemůže koupit, řekl, čas. Přeji nám všem v tomto nelehkém období, abychom si vážili času, který máme. Abychom si více než kdy jindy udělali čas na své blízké i na sebe a neztratili optimismus a dobrou náladu.

 

 

Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČRMartin

Do nového roku přeji všem exportérům, aby česká vláda reagovala na narůstající apel českého byznysu na obnovení zahraničních cest politiků, a tím i doprovodných podnikatelských misí věnovaných podpoře exportu.

 

Eva Veličková, ředitelka Sekce komunikace Svazu průmyslu a dopravy ČRvelickova

Vážení členové, přeji vám co nejklidnější Vánoce a ať se můžete vidět s lidmi, které máte rádi!

 

 

 

Ondřej Ferdus, ředitel Útvaru digitální ekonomiky a technologií Svazu průmyslu a dopravy ČRferdus

Našim firmám přeji do roku 2021, aby jejich backendové i frontendové prostředí bylo bez bugů, měly vždy stabilní připojení, aby jejich data mohla volně proudit nejen v cloudu a hlavně, aby se úspěšně vyhnuly všem virům, nejen těm počítačovým.

 

 

Lenka Čechová, pověřena řízením Sekce služeb a regionálních zastoupení ČR ABA 7155

Vážení členové, po těžkém roce 2020, který jste skvěle zvládli, bych Vám chtěla popřát pevné zdraví a osobní spokojenost. Pro vaše podnikaní stabilnější prostředí, které umožní další rozvoj vašich firem i zaměstnanců.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 1Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

kategorie SPČR