Svaz průmyslu uspořádal seminář ke globální minimální dani

Nová legislativa globální minimální daně má být účinná od roku 2024. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto uspořádal seminář s cílem včasné odborné diskuse nad hlavními aspekty tohoto nového institutu. Hlavními tématy byla jak implementace evropského návrhu a míry dopadu v ČR, tak praktické dopady na úrovni jednotlivých podniků od administrativní náročnosti po možné snížení atraktivity některých nástrojů podpory s cílem vyšší přidané hodnoty v ČR. Jednání se zúčastnili experti z řad firem, ale i zástupci Ministerstva financí ČR.

Seminar minimalni dan 01

Evropská rada koncem loňského roku schválila návrh globální minimální daně 15 % pro velké podniky s obratem nad 750 milionů EUR ročně. Pokud by předmětná společnost platila v konkrétní jurisdikci nižší efektivní sazbu korporátní daně, bude na ni uvalena tzv. dorovnávací daň. ČR pravděpodobně využije ustanovení příslušné Směrnice, která umožňuje, aby členské státy zavedly vnitrostátní dorovnávací daň na úrovni firem v dané jurisdikci.

Seminar minimalni dan 02

Podniky však budou moci využít několik výjimek. Skupina s tzv. malou přítomností v jurisdikci, tj. s průměrnými výnosy pod 10 miliony EUR a průměrným ziskem pod 1 milion EUR, by v dané jurisdikci neměla podléhat minimální dani. Ostatní firmy pak mohou například využít úpravu, kdy si odečtou 5 % mzdových nákladů (v prvních letech až 10 %) a 5 % hmotných aktiv (v prvních letech až 8 %) z vykazovaných příjmů pro účely výpočtu efektivní sazby.

Seminar minimalni dan 03

Konkrétní návrh zákona plánuje MF zveřejnit v meziresortním připomínkovém řízení v půlce května s tím, že termín implementace je do konce tohoto roku a bude ještě prostor jednotlivé praktické aspekty odborně konzultovat.

Klíčovým tématem diskuze pro firmy byla kromě poměrně širokého vymezení subjektů a očekávané složitosti řady účetně daňových úprav také otázka možnosti ztráty atraktivity například daňových odpočtů na výzkum a vývoj či investičních pobídek a ohrožení těchto investic z titulu dorovnávací daně. Samozřejmě bude záležet na konkrétní situaci jednotlivých firem.

O dalším vývoji vás budeme informovat.