ČR v Koreji a Tchaj-wanu rozvinula spolupráci v quantum computingu

Úspěšné podnikatelské mise do Korejské republiky a na Tchaj-wan se zúčastnili i zástupci tuzemských univerzit. V rámci cesty jednali s tamními partnery o spolupráci na poli kvantových počítačů. Během podnikatelské mise v Koreji i na Tchaj-wanu se totiž potvrdilo, že jednou z nejzajímavějších oblastí technologického vývoje a mezinárodní spolupráce jsou právě kvantové technologie, ať již kvantové počítání, kvantové materiály nebo strojové učení.

V Soulu měli účastníci mise schůzku s experty z kvantového centra na Yonsei University a na Tchaj-wanu se zástupci kvantového centra na National Taiwan University. Obě univerzity, které v této oblasti spolupracují, potvrdily zájem o spolupráci s ČVUT v rámci výzkumných aktivit a výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků.

TWN quantum 2

„Obě univerzity pracují na studijních programech pro kvantum, které má již České vysoké učení technické vytvořené. Je zde tedy potenciál pro možnou spolupráci a vytvoření dual degree programu. Existuje zároveň potenciál pro šíření spolupráce do dalších asijských zemí, jako je např. Japonsko,“ vysvětluje Radek Holý, prorektor pro řízení kvality ČVUT.

Soul quantum 1

Obě pracoviště zahraničních univerzit jsou také součástí sítě quantum inovačních hubů IBM, což jim zajišťuje přístup ke kvantové výpočetní síle. Zástupci ČVUT a dalších českých univerzit a institutů si s místními týmy vyměnili své zkušenosti v oblasti výuky, tvorby specializovaných výukových programů, výzkumu a vývoje a spolupráce s firemním sektorem.

„Diskuze na odborné i politické úrovni potvrdily, že kvantové technologie patří mezi prioritní oblasti výzkumu a vývoje navštívených zemí, protože mohou mít významný vliv například na vývoj mikroprocesorů, baterií, nových materiálů, léčiv či kybernetické bezpečnosti. Není divu, že obrovský potenciál kvantových technologií vzbuzuje velký zájem firem, které mají chuť do těchto oblastí investovat. Z těchto důvodů zde vidím pro české firmy a univerzity významné možnosti spolupráce,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR, která měla v rámci mise na starosti program pro firmy z oblastí vyspělých technologií a vzdělávání.

Přední asijské univerzity, včetně National Taiwan University a Yonsei, také pořádají pro své studenty kvantový hackathon a během mise se dojednalo také zapojení českých studentů. České univerzity totiž pokrývají veškerá témata studovaná na navštívených pracovištích. „Návštěva prokázala, že ČVUT a její partneři v České republice jsou plně konkurenceschopní a představují zajímavé partnery pro mezinárodní spolupráci. Investice do této oblasti v ČR by proto byly výhodné pro stát i soukromé subjekty, kterým se otevřou nové výzkumné i komerční možnosti,“ dodává Igor Jex z ČVUT, koordinátor kvantových aktivit  v České republice.

TWN quantum 1

ČVUT má velmi silnou pozici v optických implementacích, například úkolech, které nejsou běžnými počítači v rozumném čase řešitelné (odborně nazývané Gaussovské bosonové vzorkování) a jsou považovány za jeden z průlomových výsledků evropské vědy v této oblasti. Následují pracoviště v Olomouci, Brně a Ostravě s řadou dalších výsledků, které mají velmi zajímavý technologický potenciál. Naše univerzity i výzkumné instituce jsou organicky zapojené do evropských struktur, což zvyšuje jejich atraktivitu pro mezinárodní i celoevropské spolupráce.