Svaz průmyslu vybral TOP 5 projektů Průmyslu 4.0 za rok 2020

Svaz průmyslu a dopravy ČR letos poprvé udělil Cenu za Průmysl 4.0. Ocenil tak inovativní a inspirativní využití technologií a konceptu Průmyslu 4.0 v roce 2020. Letošní cenu získala společnost Blumenbecker Prag za využití digitálního dvojčete pro integraci robotů do výrobních linek. Firmy už mohou přihlašovat své projekty Průmyslu 4.0 do dalšího ročníku Ceny za Průmysl 4.0.

Odborná porota vybrala také další čtyři projekty, které ukazují best practices a mohou sloužit jako inspirace pro ostatní firmy. Společnost Adler Czech uspěla s hybridním energetickým systémem s využitím solární elektrárny a akumulace. Výrobce tlakových senzorů BD Sensors porota ocenila za komplexní přístup ke sběru a využívání dat z výrobních strojů napříč celou firmou. Dceřiná společnost Elektrotechnické asociace ELA Blockchain Services si vysloužila uznání za vytvoření a rozjezd prvního veřejného průmyslového blockchainu. Olomoucká firma Koyo Bearings ČR zabodovala s řešením, které snížilo nároky na obsluhu linky na výrobu ložiskových kroužků na bázi umělé inteligence, digitalizace dat a propojení výroby s logistikou.

„Udělením Ceny za Průmysl 4.0 jsme chtěli ještě více zpopularizovat téma digitální transformace nejen mezi firmami, ale i širokou veřejností. Digitální transformace nám všem totiž do budoucna přinese velkou konkurenční výhodu. Už jsme spustili druhý ročník této ceny. Abychom ukázali celou pestrou paletu úspěšných aplikací napříč všemi průmyslovými odvětvími, chceme posbírat různorodé projekty jak z oblasti nasazování jednotlivých prvků Průmyslu 4.0, tak i celkové digitální transformace firem,“ říká Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Firmy své projekty mohou přihlašovat na webových stránkách Svazu průmyslu a dopravy ČR do 31. května 2021.

BLUMENBECKER PRAG – E-ROBOT – INTEGRACE ROBOTŮ DO VÝROBNÍCH LINEK

Motto: Digitální dvojče pomáhá s navrhováním robotických linek

Cíle a výsledky projektu
Firma si chtěla osvojit schopnost navrhovat a uvádět do provozu rozsáhlé či složité robotické výrobní celky na bázi tzv. virtuálního zprovoznění. Cílem projektu bylo také vyvinout vlastní optimalizační funkce pro optimalizaci času/taktu linky s více roboty a optimalizaci spotřeby energie použitých průmyslových robotů. Firma se rovněž rozhodla vybudovat vlastní testovací robotické pracoviště pro vývoj a ověřování nových technologií dle standardu Průmyslu 4.0, které zahrnují digitální dvojče a reálné pracoviště. Výsledek projektu je funkční testovací platforma respektující standardy Průmyslu 4.0 umístěná v laboratoři společnosti Blumenbecker Prag v Bezděčíně. Pracoviště obsahuje čtyři roboty a další související zařízení. K němu existuje tzv. digitální dvojče. Dalším výsledkem je funkční optimalizační plug-in. Při ověřování jeho funkčnosti se prokázalo, že lze díky němu zrychlit činnost robotického pracoviště v řádu vteřin (v závislosti na typu projektu) a dosáhnout energetických úspor robotů na úrovni 10 %.

Co o projektu řekla odborná porota

 • „Vysoce inovativní projekt. Staví na digitálním dvojčeti výrobní linky se simulací zamýšlených změn a odladění špatných míst. Ukázková práce ve smyslu Průmyslu 4.0.“
 • „Projekt významným způsobem přispěl k digitalizaci firmy a ke změně myšlení zaměstnanců. Zároveň byla prokázána smysluplnost virtuálního zprovoznění s ohledem na čas a náklady.“
 • „Projekt představuje hezký příklad nalezení nové obchodní příležitosti přímo v jádru digitální transformace průmyslových podniků, získání konkurenční výhody a přidané hodnoty na trhu systémových integrátorů. Lze předpokládat, že v blízké budoucnosti může významněji ovlivnit obchodní výsledky firmy.“

ADLER CZECH – HYBRIDNÍ ENERGETICKÝ SYSTÉM

Motto: Obnovitelné zdroje zvyšují energetickou soběstačnost skladového areálu

Cíle a výsledky projektu
Firma vybudovala hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací v prostorách skladového a logistického centra firmy v areálu Contera Ostrava City. Cílem bylo zvýšení soběstačnosti ve využívání energií v rámci činnosti společnosti Adler a finančních úspor při nákupu energií.
Projekt má přínos pro celkové snížení emisí a skleníkových plynů stejně jako pro stabilizaci provozu distribuční soustavy. Komplex fotovoltaických elektráren spolu investicí do kondenzačních kogeneračních jednotek zajišťují pro skladové prostory ekologickou výrobu elektřiny a tepla. Integrace akumulátorů výrazně zvýšila energetickou bezpečnost budovy. Propojení s nabíjecí stanicí pro elektromobily a vysokozdvižné vozíky zvedlo účinnost a obchodní využitelnost vyrobené elektrické energie. Roční úspora emisí CO2 dosahuje 291,04 tun. Roční úspora energií je stanovena na 248,75 MWh.

Co o projektu řekla odborná porota

 • „Chytrý projekt, vzor pro obdobné inovace práce s energiemi ve středních firmách.“
 • „Tento pilotní projekt prokázal, že je možné snížit celkovou uhlíkovou stopu moderního skladového a logistického centra na minimum. Použité technické řešení je komplexní a integruje celou řadu technologií od výroby, distribuce, akumulace a využití elektrické energie a tepla.“
 • „Projekt přispívá k digitální transformaci firmy, i když nepředstavuje evoluční digitální skok, pouze o částečný, ale významný krok.“

BD SENSORS – DATOVÁ TRANSFORMACE FIRMY

Motto: Data míří k pracovníkům přes tablety

Cíle a výsledky projektu
Koncept Průmyslu 4.0 má pomoci s optimalizací průběžné doby výroby a zvýšení efektivity a flexibility procesu výroby na Mechanické dílně. V minulosti bylo pro firmu obtížné získat informace o skutečném využití strojů na CNC dílně a o využívání a životnosti nástrojů. Nemohla proto lépe optimalizovat výrobu a měřit abnormality. Firma přistoupila ke kompletnímu pokrytí podniku ve výrobě i v administrativě podle konceptu Průmyslu 4.0. Zapojila do systému dvacet strojů, z nichž sbírá data. Pracovní dokumentaci k zakázkám zpřístupnila pracovníkům v tabletech na pracovištích. Prostřednictvím tabletu se kontroluje také kompetence operátora (např. platnost školení pro obsluhu strojů) před spuštěním daného stroje. Při zastavení stroje tablet obsluhu vyzve ke zdůvodnění prostoje. Do CNC strojů se automaticky posílají korekční data z robotické měřicí buňky. Produktivita se díky těmto opatřením zvýšila o 10 procent, seřizovací časy se zkrátily o 50 procent.

Co o projektu řekla odborná porota

 • „Příklad velmi dobrého postupného naplňování konceptu Průmysl 4.0 ve středně velké firmě. Kromě pozitivních efektů z hlediska nákladů je nesporným efektem postupné rozšiřování digitálních dovedností stávajících zaměstnanců.“
 • „Projekt představuje přímo ideální ukázku implementace Průmyslu 4.0 ve středně velkém podniku. Jedná se o promyšlené, strategicky a technicky do posledního detailu dokonale zvládnuté řešení, které může být inspirací pro další české středně velké a malé podniky.“
 • „Nasazené technologie a jejich použití odpovídá dobré praxi inovativních firem. Výhodou je zisk mnoha dat pro lepší plánování, vyhodnocování a zvýšení produktivity i kvality.“

ELA BLOCKCHAIN SERVICES – BLOCKCHAINOVÁ PLATFORMA PRO PRŮMYSL

Motto: První průmyslový blockchain v Česku

Cíle a výsledky projektu
Elektrotechnická asociace přišla s myšlenkou vytvořit silnou důvěryhodnou blockchainovou platformu a dát ji k dispozici nejen českému průmyslu pro další využití. Blockchainová platforma je jedním ze stavebních kamenů digitální transformace a Průmyslu 4.0. ELA Blockchain Services – dceřiná společnost Elektrotechnické asociace řešila celý řetězec od vytvoření blockchainového jádra a první aplikace až po edukování nejširší veřejnosti, co to vlastně blockchain je a jak může ve firmách sloužit. Projekt předčil vytčené cíle. Blockchain začínají využívat průmyslové firmy, ale i státní správa. Připojilo se k němu Ministerstvo průmyslu a obchodu a další instituce. ELA Blockchain už využívají firmy také mimo Českou republiku. K platformě mohou přistupovat firmy jako ke službě a nemusí být nutně její součástí, například jako provozovatel blockchainového nodu.

 

Co o projektu řekla odborná porota

 • „První projekt svého druhu a rozsahu v ČR. Otevírá možnosti k obchodnímu využití blockchainu českým institucím a podnikatelským subjektům.“
 • „Jedná se o inovativní komerční řešení – unikátní kombinaci disruptivní technologie a platformního řešení pro široké spektrum uživatelů ze státní i soukromé sféry. Úroveň zabezpečení informací uložených na blockchainu je na špičkové úrovni.“
 • „Implementací vznikla inovativní komerční blockchainová platforma v ČR, kterou je možné uplatnit v Průmyslu 4.0, o míře jejího uplatnění se bude teprve rozhodovat v následujícím období.“

KOYO BEARINGS – AUTOMATIZACE LINKY NA LOŽISKOVÉ KROUŽKY

Motto: Umělá inteligence hlídá kvalitu ložiskových kroužků

Cíle a výsledky projektu
Firma potřebovala snížit náročnost obsluhy výrobních linek na ložiskové kroužky s pomocí prvků Průmyslu 4.0. Ty zahrnují automatickou vizuální kontrolu výrobků na bázi umělé inteligence, propojení automatizovaných strojů v lince datovou sítí a následné zpracování dat a propojení výrobního procesu s interní logistikou. V návaznosti na tento projekt firma zmodernizovala školicí centrum, aby umožnilo efektivní zaškolení zaměstnanců mimo jiné s využitím virtuální reality. Nároky na obsluhu linek klesla na polovinu a jejich produktivita vzrostla o 58 procent. Podařilo se snížit celkovou zmetkovitost a zkrátit cyklový čas. Operátory, které nahradil automatizační proces, firma převedla na pozice s vyšší přidanou hodnotou práce. Navíc zapojením virtuální reality do školícího procesu se zkrátil čas zaškolování nových zaměstnanců o 15 procent.

Co o projektu řekla odborná porota

 • „Projekt přinesl jasné úspory v pracovní síle, zaměstnanci se ale přesunuli na pozice s vyšší přidanou hodnotou práce. Projekt je podle našeho názoru ukázkovým příkladem digitální transformace firmy.“
 • „Firma si na tomto pilotním projektu ověřila efekty implementace jednotlivých prvků P4.0 jak do oblasti produktivity, tak zejména do oblasti kvality. Na základě těchto výsledků se bude zřejmě rozhodovat o zahájení a dalším průběhu digitální transformace firmy.“
 • „V jednoduchosti je krása – inspirující je aplikace technologie balení používané standardně v potravinářském průmyslu.“
kategorie Tiskové zprávy