TA ČR vyhlásila stěžejní program na podporu výzkumu a vývoje

Firmy mají po delší odmlce možnost podpory svých výzkumných a vývojových záměrů z programu TREND, podprogramu „Technologičtí lídři“. Po dvou letech se vyhlašuje soutěž ve stěžejním národním programu na podporu aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje. Svaz průmyslu a dopravy ČR bojoval za co nejrychlejší vyhlášení soutěže s adekvátní alokací. Jsme proto rádi, že se tak již povedlo a v současné složité situaci se paní ministryně Langšádlová, MPO a TA ČR domluvili a uhájili alokaci 2 miliard korun.

6. veřejná soutěž je klasicky zaměřena na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Program podpoří projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Alokace 2 mld. Kč je určena na projekty až s délkou 5 let. Projektové záměry lze zasílat do 16. 6. 2022, vyhodnoceny by měly být do prosince a realizovány od ledna 2023.

Podrobné informace o programu naleznete zde.

7. veřejná soutěž je zase zaměřena na podporu projektů zabývajících se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”. Standardy 5G se rozumí standardy dle specifikací sítí 5. a vyšší generace podle sdružení 3GPP. Návrhy projektů lze podávat do 13. 6. 2022.

Podrobné informace o programu naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky