TISKOVÁ ZPRÁVA: ČMKOS podporuje školské odbory

Kariérní řád učitelů je rozumný kompromis

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství se kariérním systémem učitelů zabývá prakticky od doby účinnosti zákona o pedagogických pracovnících od roku 2005.  Současný aktuální návrh kariérního řádu, který nyní bude po vrácení a doplnění Senátem ČR projednávat znovu Poslanecká sněmovna ČR, byl velmi důkladně a podrobně diskutován v rámci tohoto odborového svazu. Na nejrůznějších úrovních se k němu vyjadřovali členové odborového svazu školství – učitelé i vedoucí pracovníci. Několikrát byl konzultován jeho záměr i v rámci ČMKOS, která jeho cíle podpořila.  Výsledkem je kompromis, který se dá doprovodnými právními předpisy nastavit tak, že bude reflektovat současnou pedagogickou praxi a nebude vyžadovat po učitelích zbytečné papírování. Školské odbory  s ministerstvem školství dohodly, že v průběhu ověřování a zavádění kariérního systému se povede s pedagogickou veřejností široká diskuse.

Z diskusí ke kariérnímu řádu nikdy nevyplývalo, že v podobě, v jaké je nyní, by měl být zamítnut, protože je zbytečný, či že měl by měl být vypracován zcela odlišný.  ČMKOS proto nesouhlasí s aktivitami, které odmítají respektovat dohodnutý rozumný kompromis   a které dokonce vyzývají k jeho zamítnutí.  ČMKOS a školské odbory apelují na poslance, aby setrvali na znění návrhu novely zákona č. 563/2004 Sb., který již jednou schválili.

2017-06-26-Tisková zpráva ČMKOS ke kariérnímu řádu učitelů