ČMKOS vyzývá poslance: Prosaďte důstojné pracovní podmínky zaměstnanců pro 21. století

ČMKOS je velmi znepokojena průběhem projednávání novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně, neustálé prodlužování ohrožuje přijetí potřebných změn, které především srovnají standardy ochrany zaměstnanců soukromého a veřejného sektoru. Novela také zlepší jejich pracovní podmínky a odměňování v souladu s principem flexikurity, který je základem evropského pracovního práva, na úroveň běžnou ve vyspělých zemích Evropské unie.

Osud novely je nyní v rukách poslanců. Některé jejich návrhy však usilují o návrat českého pracovního práva do 19. století.

ČMKOS vyzývá poslance a senátory, aby nedopustili drastické zhoršení pracovních práv. Zaměstnanec není pouhým zbožím na trhu práce.

„Ukončete průtahy a zvedněte ruku pro slušný zákoník práce, který zaručí důstojné pracovní podmínky pro 21. století. Podpořte změny, které uvedou do života požadavky odborů,“ zdůraznil předseda ČMKOS Josef Středula.

V Praze dne 12. 6. 2017