TISKOVÁ ZPRÁVA: Karenční doba versus zdraví zaměstnanců

Českomoravská konfederace odborových svazů od roku 2008, kdy byla zavedena tzv. karenční doba, upozorňuje na její velmi negativní sociální a zdravotní dopady na zaměstnance.

Odbory vždy poukazovaly na skutečnost, že karenční doba přinesla zaměstnancům jen zhoršení jejich postavení v době nemoci a zaměstnavatelům značné úspory. Snížení odvodů na sociální pojištění jim ročně přineslo téměř 20 miliard korun. Podle ČMKOS zaměstnavatelé zavedením karenční doby rozhodně netratili a netratí.

ČMKOS dnes na mimořádném rozšířeném jednání předsednictva tripartity podpořila návrh, který počítá s tím, že zaměstnanci by dostávali už v prvních třech dnech nemoci 60 procent mzdy a v souvislosti s tím by se zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným snížily odvody na sociálním pojištění o 0,2 procentního bodu. Tento návrh předložili do Parlamentu poslanci ČSSD.

Postoj zaměstnavatelů, kteří jednoznačně zrušení karenční doby odmítají, svědčí o tom, že jejich cílem je levný zaměstnanec, pracující i v době nemoci,“ říká předseda ČMKOS Josef Středula a dodává: „Zavedení karenční doby rozhodně lidi zázračně neuzdravilo. V žádném případě nelze dělat rovnítko mezi lidmi skutečně nemocnými a těmi, kteří jsou tzv. na neschopence. Poznatky, které máme z odborových organizací z firem, jednoznačně hovoří o tom, že lidé počátek nemoci přecházejí, léčí se sami, berou si dovolenou, aby se přes víkend co nejrychleji uzdravili. Dokonce v některých firmách jsou vypláceny bonusy těm pracovníkům, kteří nestůňou. V době chřipek jsou právě první dny nejnakažlivější, a tak za pár dní se nakazí další lidé.

Finanční dopad neplacení prvních tří dnů nemoci znamená strach být nemocen. Je s podivem, že nikoho nezajímají finanční dopady nemoci na lidi s nižšími a průměrnými příjmy. Podle společnosti Trexima například zaměstnanec s hrubou průměrnou mzdou 20 tisíc korun přijde za pět dní nemoci o 2610 korun. To je velmi citelný zásah do jeho rozpočtu. Názor, že karenční doba je dobrým opatřením proti zneužívání nemocenské, je ten nejhloupější argument.

Mělo by být v zájmu celé společnosti, že nemocný zaměstnanec, který se chce léčit, by se neměl bát. Rád bych věřil, že většina zaměstnavatelů v ČR je téhož názoru,“ uzavírá Josef Středula, předseda ČMKOS.