TISKOVÁ ZPRÁVA: Historicky největší zisk ČSOB přinesl historicky nejmenší růst mezd a šikanu odborářů

ČMKOS plně podporuje snahu odborových organizací v ČSOB o adekvátní zvýšení mezd, zejména vzhledem k obrovským ziskům banky. Čistý zisk skupiny ČSOB loni stoupl o 16 procent na 17,5 miliardy korun a jde  o jeden z nejlepších výsledků v rámci bank působících v ČR. Pro dokreslení: za léta 2012 až 2016 vydělala ČSOB přes 70 mld. korun.

Tento úspěch se bohužel vůbec neodráží v odměňování zaměstnanců. Odborová organizace (Moderní odbory ČSOB) požadující růst mezd o 15 % narazila na velkou neústupnost vedení banky. Kolektivní smlouva dojednána nebyla a spor skončil před zprostředkovatelem. Odborům přitom jde zejména o nízkopříjmové zaměstnance, veřejnost netuší, že i v bankovnictví pracují zaměstnanci s hrubou mzdou 16 tisíc korun.

„Jde o příklad nadnárodní firmy, která v ČR generuje obrovské zisky na úkor našich zaměstnanců. ČMKOS podpoří Moderní odbory v ČSOB v jejich snaze upozornit v rámci evropských odborových struktur na tento přístup mateřskou firmu. Je třeba poukázat a odsoudit skutečnost, že vedení ČSOB zaujalo šikanózní přístup k představitelkám odborů v ČSOB,“ zdůraznil předseda ČMKOS Josef Středula.

V Praze dne 3. dubna 2018

Přílohy: